Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych - 06.06.2018

Apel

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych

 

W dniu 25 maja br. w życie wchodzą zmiany w zakresie przepisów regulujących ochronę danych osobowych, spowodowane wydaniem unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Okres ten będzie dla wszystkich nas czasem ciężkim, stanowiącym wielkie wyzwanie. Czeka nas dużo pracy i konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której wiele dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków będzie musiało ulec zmianie.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach apeluje do wszystkich zarządów ROD o dokładne zapoznanie się z Polityką ochrony danych osobowych w Polskim Związku Działkowców, Oceną ryzyka w tym zakresie, a także wykazem czynności przetwarzania danych osobowych przygotowanymi przez Krajową Radę PZD w Warszawie oraz dokumentami opracowanymi na tych podstawach przez Okręg. Są to dokumenty obszerne, lecz ich zrozumienie i poznanie, a następnie wprowadzenie w życie jest działaniem kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz prawidłowości funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Każdy z członków organów PZD musi mieć świadomość obowiązków, jakie ciążyć będą na administratorze danych osobowych oraz odpowiedzialności z tym związanej. Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD apeluje wobec powyższego o:

-         zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom przypadkowym poprzez ich przetwarzanie w wydzielonych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w urządzenia dające gwarancję bezpieczeństwa dokumentacji (drzwi, biurek, zamykanych szaf pancernych, krat czy rolet antywłamaniowych);

-         przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający osobom postronnym wgląd w te dane;

-         niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe przed ich wyrzuceniem tak, aby uniemożliwić ich odczytanie.

Zadania te są ściśle związane z Programem budowy siedzib, który wprowadzony został przez Krajową Radę PZD w Warszawie, a uszczegółowiony przez Okręg. W Programie tym zawarte zostały wszelkie zalecenia dla tych zarządów ROD, w których brakuje miejsca na przechowywanie dokumentacji i wykonywanie innych czynności organów ROD, również tych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Wszystkie powyższe działania przeprowadzane będą przy stałej pomocy i nadzorze Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Apelujemy, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwracać się do Okręgu z pytaniami czy zastrzeżeniami tak, aby uniknąć sytuacji naruszenia danych osobowych.

Polski Związek Działkowców Okręgowa Rada prosi również zarządy ROD o wystawienie stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w formie uchwały dla członków organów ROD – zarządu, komisji rewizyjnej oraz każdorazowo komisjom problemowym, takim jak np. komisja mediacyjna. Apelujemy także o stworzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych na wzorze udostępnionym przez Krajową Radę PZD.

Są to podstawowe i priorytetowe czynności, jakie muszą zostać zrealizowane przez każdą jednostkę organizacyjną PZD. Wspólnymi siłami i zaangażowaniem na pewno uda się przebrnąć przez najtrudniejsze pierwsze miesiące obowiązywania RODO. Mamy nadzieję, że dzięki pracy nas wszystkich uda się przejść ten okres bezboleśnie i bezproblemowo.

Polski Związek Działkowców jako największe stowarzyszenie w naszym kraju, zobowiązane jest do dołożenia wszelkich możliwych starań w zakresie ochrony danych osobowych. Daleko idące zaangażowanie w tym zakresie pozwoli zminimalizować ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby zaistnieć nie tylko dla działkowców i pojedynczego ROD ale także organizacji jako całości.

 

 

 

          Przewodniczący                                                                                     Prezes

       Komisji Uchwał i Stanowisk                                                      Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

 

       Zenona Dołęgowska                                                                           Edward Galus

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio