Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z prac Okregowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie -Zdroju - 05.06.2018

W dniu 23 maja 2018 roku obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczawnie-Zdroju. Obradom przewodniczył Ryszard Burzyński – Przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją przedstawioną przez Prezesa Okręgowej Rady Sudeckiej PZD Pana Henryka Malika na temat aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców i zadań do realizacji przez Okręgowe Zarządy i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD w związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wynikających z wdrożeniem w życie znowelizowanego statutu PZD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokółami:

– z badania zbiorczego bilansu i zbiorczych sprawozdań finansowych ROD Okręgu Sudeckiego za 2017 rok;

– z oceną zbiorczego preliminarza finansowego ROD Okręgu Sudeckiego na 2018 rok;

Przedstawione protokóły, były wynikiem wcześniejszej pracy trzyosobowego Zespołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD badającego wymienione dokumenty.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wynikami badań i wypływającymi z nich wnioskami pozytywnie ocenili zbiorczy bilans i zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017 r., również wydali pozytywną ocenę w stosunku do zbiorczych  preliminarzy finansowych ROD na 2018 r. wnioskując w obu przypadkach o ich zatwierdzenie przez Okręgową Radę Sudecką PZD w Szczawnie – Zdroju.

 

Członek OKR  PZD

inż. Zbigniew Łukasiewicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.