Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD - 04.06.2018

29 maja br. w  Warszawie odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, której przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego PZD Krzysztof Podlewski. Obrady poświęcono najpilniejszym aktualnie problemom Okręgu i Związku oraz uzupełnieniu  składu Rady, a także przyjęciu zbiorczych sprawozdań finansowych oraz preliminarzy z ROD.

Program posiedzenia Rady obejmował wiele ważnych dla Okręgu i Związku tematów, w tym między innymi kwestie braku siedzib zarządów ROD, nowych przepisów prawa wodnego, problematykę RODO, sprawy finansowe oraz regulamin ORM, a także uzupełnienie składu Rady. Obrady rozpoczęto właśnie od uzupełnienia składu Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD i po przedstawieniu kandydatury, do jej składu jednogłośnie został przyjęty Henryk Kulczak (wiceprezes ROD „Białołęka Dworska” w Warszawie), który w swojej pracy ma skupić się przede wszystkim na problematyce ogrodów warszawskich.

W dalszej części obrad, bardzo ważną i aktualną sprawę nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO) omówił i przedstawił członkom Rady mecenas Łukasz Polak – radca prawny OZM PZD, który przygotował na tę okazje praktyczne podręczne opracowanie związane z tym tematem. Skupił się na najważniejszych kwestiach związanych z RODO, w tym przede wszystkim na obowiązkach i odpowiedzialności organów PZD (wynikających z nowych przepisów unijnych obowiązujących od 25 maja br.), sankcjach, a także wszelkich zaleceniach płynących z uchwał KR PZD dotyczących powyższej problematyki. Wiążący się z przepisami RODO, problem należytego przechowywania dokumentacji ogrodowej przedstawiła Agnieszka Pieskow-Makowska – inspektor ds. inwestycji i remontów OZM PZD. Omówiła przede wszystkim propozycje rozwiązywania przez Okręg problemu braku siedzib (budynków) zarządów ROD, a co za tym idzie stwarzania możliwości należytego, zgodnego z nowymi przepisami przechowywania przez nie dokumentów i danych działkowców (na Mazowszu problem braku siedzib/budynków ten dotyka blisko 100 ROD). Inspektor ds. inwestycji wspomniała także o nowym prawie wodnym i wyjaśniła członkom Rady związane z tą sprawą wytyczne, dotyczące postępowania ROD w tym zakresie.

Istotnym punktem posiedzenia było także przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Mazowieckiej PZD. Szczegóły dotyczące aktualizacji regulaminu Rady omówiła mecenas Ilona Korczyńska – radca prawny OZM PZD. Wprowadzone zmiany, mają uporządkować i zaktualizować  działania Rady, zgodnie z wymogami i zapisami Statutu PZD.

Z kolei o pracach KR PZD, dotyczących zmian w Regulaminie PZD poinformował prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski, który zwrócił uwagę na niektóre z proponowanych zmian, jak np. nowe zapisy związane z wypowiadaniem umowy dzierżawy działkowej, czy aktualizacja zapisów dotyczących zasad wjazdu na teren ogrodów pojazdami. Według informacji prezesa Okręgu, wszelkie zmiany służą przede wszystkim dostosowaniu dokumentu do zapisów statutu i usprawnieniu funkcjonowania ROD, a planowany termin wejścia w życie  znowelizowanego regulaminu (po wcześniejszym jego zatwierdzeniu i przyjęciu) to początek 2019 roku.

W czasie obrad wiele miejsca poświęcono także zatwierdzeniu zbiorczego sprawozdania finansowego oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD. Wszelkie szczegóły dotyczące tego tematu przedstawiła członkom Rady główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik, omawiając aktualną sytuację i proces spływania danych księgowo-finansowych z ogrodów. Funkcjonowanie ROD i ich problemy, wynikające z obserwacji przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w ogrodach omówił dyrektor biura OZM PZD Mariusz Gaj. Zwrócił uwagę przede wszystkim na, rzucającą się w pierwszej kolejności w oczy, słabą frekwencję na zebraniach, która waha się w okolicy 30%. Niestety problem ten z każdym rokiem narasta, co wynika z coraz mniejszego zainteresowania sprawami ogrodów, a jednocześnie z coraz wyraźniejszej, roszczeniowej postawy działkowców wobec zarządów. Według informacji dyrektora biura najczęściej poruszanymi tematami na walnych zebraniach są kwestie związane z opłatami ogrodowymi, wywozem śmieci i odpadów z terenu ROD i działek oraz nowym prawem wodnym i zasadami naliczania opłat z a pobór wód.

OMA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.