Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów i członków władz ogrodowych ROD w Lublińcu. - 04.06.2018

W  dniu  28  maja  2018  roku  w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Lublińcu  odbyła  się narada  szkoleniowa  dla  Prezesów  i   członków  władz    ogrodowych  6  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  Lublińcu. Organizatorem  spotkania  był  Przewodniczący  kolegium  Prezesów  w  Lublińcu  Kazimierz  Kosiada.  Głównym  tematem  narady  było   zapoznanie  Prezesów  i  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych  ROD  z  wprowadzonym  w  życie  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  dotyczącym  przetwarzania  danych  osobowych.

Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik,  który  omówił    przyjęte  przez  Związek  dokumenty  w  tej  sprawie  a  mianowicie.

  1. Uchwałę nr  148/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  04.2018  roku  w   sprawie  przyjęcia  wyników  analizy  ryzyka  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  w  PZD.
  2. Uchwałę Nr   149/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia   04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  polityki  ochrony  danych  osobowych  w  PZD.
  3. Uchwałę nr  150/2018  Krajowego  Zarządu  z  dnia  04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  „Zasad  ogólnych  przetwarzania  danych  osobowych  w  jednostkach  organizacyjnych  PZD”.
  4. Uchwałę nr  151/2018  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  04.2018  roku  w  sprawie  wprowadzenia  „Instrukcji  zarządzania  systemami  informatycznymi  służącymi  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  jednostkach  organizacyjnych  PZD”.

Szczególny  nacisk  w  swoim  wystąpieniu  poświęcił  zagadnieniu  –  ogólnym  zasadom  przetwarzania  danych  osobowych  w jednostkach  organizacyjnych  PZD.  Szczegółowo zostały  omówione  przygotowane  przez  Krajowy  Zarząd  PZD   załączniki  do  realizacji  tego  ważnego  zadania  szczególnie  na  szczeblu  ROD.  Ponadto  przedstawiciel  Okręgu  poinformował,  że  Krajowy  Zarząd  planuje  wydanie  następnych  niezbędnych  z  realizacją  tych  wytycznych  dokumentów  szczególnie  dla  Zarządów  ROD.

Podczas  spotkania  omówiono  również  sprawy  bezpieczeństwa  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  budowy  biur  dla  potrzeb  ROD.

Informację opracował  i  wykonał  zdjęcia Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.