Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile - 01.06.2018

29 maja 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i zaproszonych gości. Zebraniu przewodniczył Prezes OR PZD Marian Praczyk. Na wstępie posiedzenia uczczono minutą ciszy niedawno zmarłego zasłużonego działacza naszego Związku Jana Webera. Zaproszonym gościom uroczyście wręczono pamiątkowe medale z okazji 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce.

Włodzimierzowi Górznemu z ROD „Malwa” w Pile, który działalność w organach samorządowych PZD rozpoczął w 1996 roku. Był działaczem Komisji Rozjemczej w ROD, Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rozjemczej PZD w Pile, w Zarządzie ROD pełnił funkcje sekretarza. Przez dwie kadencje był członkiem OZ PZD. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Okręgowej Komisji ds. Konkursów OZ PZD. Jest Krajowym Instruktorem SSI. Ogółem w organach samorządowych PZD działa 22 lata.

Marianowi Błotnemu z ROD im. Bolesława Chrobrego, który w organach samorządowych PZD działa od 22 lat. Był w latach 1993 -2002 członkiem OZ PZD w tym jedną kadencję członek Prezydium OZ PZD. W Zarządzie ROD od 1996 roku w tym 14 lat Prezes ROD.

Ocenę i wnioski z walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 r. przedstawiła Iga Dmitroca kierownik biura OR. Okręgowa Rada PZD przyjęła, po przedstawieniu przez Główną Księgową Aldonę Góral zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2018 rok.

Uchwały finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, a protokół z badania przedmiotowych dokumentów zreferował jej Przewodniczący Wojciech Urban.

W dalszej części posiedzenia Marian Praczyk Prezes OR przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji Związku oraz bieżące sprawy związane z ochroną danych osobowych, programem budowy siedzib dla Zarządów ROD, Kolegia Prezesów i in.

W toku dyskusji głos zabierali: Brunon Semrau Skarbnik OZ, Jan Stefańczyk Prezes ROD „Kolejarz” w Chodzieży, Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława w Rogoźnie, Andrzej Palczyński Prezes ROD „Malwa” w Trzciance, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile i Marian Ostaszewski Sekretarz OZ. W dyskusji poruszano problemy wynikające z przebiegu porządku obrad.

AK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.