Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XI posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 01.06.2018

W dniu 29 maja br., odbyło się XI posiedzenie Okręgowej Rady, której zgodnie z wymogami statutu Stowarzyszenia ogrodowego PZD, była ocena działalności finansowej i przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych  ROD za 2017 r. oraz przyjęcie zbiorczych preliminarzy ROD na rok 2018. Ponadto omówiono jakie zadania  stoją przed Okręgiem i ogrodami w realizacji uchwał podjętych przez Zarząd Krajowy w sprawie: ochrony danych osobowych, prawa wodnego, programu rozwoju ROD, programu budowy siedzib i bezpieczeństwa w ogrodach. Omówiona została rola członków organów statutowych Okręgu, ich uprawnienia i odpowiedzialność oraz współpraca z ogrodami. 

Kolejny temat to podsumowanie kampanii sprawozdawczej roku 2018 przez członków Okręgowej Rady. Szeroko dyskutowano  na temat problemów poruszanych w dyskusjach na zebraniach. Z dyskusji tej wynika, że tegoroczne zebrania zostały zdominowane przez temat podtopień i wzrostu opłat za śmieci. Ponadto członkowie Okręgowej Rady stwierdzili, że często oczekiwania działkowców są wyższe niż faktyczne możliwości zarządów ROD.

Okręgowa Rada zaapelowała do wszystkich zarządów i komisji rewizyjnych ROD o poprawę efektywności w działalności remontowej w ogrodach oraz odniosła się  do artykułu, który ukazał się w Rzeczpospolitej pt.: „W ogrodach są pieniądze dla dekretowców”, przyjmując stosowne stanowisko w tej sprawie, które prezentujemy poniżej.

Podsumowując obrady, przyjęte zostały uchwały, stanowiska, apele oraz list otwarty do Ministra Inwestycji i Rozwoju, jako podziękowanie za przychylność  dla naszej idei ogrodnictwa i dobre relacje z władzami Krajowego Związku.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.