Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów ROD rejonu Koszalina - 28.05.2018

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane popularnie RODO. Polski Związek Działkowców a tym samym jego jednostki organizacyjne są administratorem danych osobowych m.in swoich działkowców, członków  PZD w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Rozporządzenie RODO nakłada na Związek i tym samym na zarządy ROD szereg obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ROD. PZD opracował szereg dokumentów  wdrażających nowe zasady postępowania z danymi osobowymi.  Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie przeprowadził w dniu 24 maja br. pierwszą z trzech narad poświęconych tej tematyce. W nardzie zorganizowanej  w siedzibie okręgowego zarządu wzięli udział prezesi 38 ROD z Koszalina, powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, sławieńskiego. Dyrektor Biura OZ szeroko omówił problematykę ryzyka  w zakresie przetwarzania danych osobowych, zasadnicze ustalenia polityki ochrony danych osobowych w PZD oraz przedstawił rejestr czynności przetwarzania danych i instrukcję  zarządzania systemami informatycznymi. Zaprezentował również Biuletyn nr 7/2018, który zawiera wszystkie niezbędne materiały traktujące o ochronie danych osobowych w PZD. Podczas narady omawiano również problematykę związaną z budową  siedzib dla zarządów ROD, która jest ściśle powiązana z ochroną danych osobowych.  Prezes OZ omówił również problematykę dotyczącą zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Planowane jest odbycie jeszcze dwóch narad w dniach 29.05. 2018 w Wałczu dla ROD z tego rejonu okręgu oraz 12.06.2018 roku w Kołobrzegu dla pozostałych ROD.

R.N

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.