Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Kolegia Prezesów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie - 02.05.2018

W dniu 13 marca 2018 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie podjęto 8 uchwał o powołaniu Kolegiów Prezesów na terenie naszego Okręgu. Powołano Kolegia Prezesów w:

  • Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze,
  • Krakowie na terenie dzielnicy Krowodrza,
  • Skawinie,
  • Gorlicach,
  • Oświęcimiu,
  • Mogilanach
  • Tarnowie
  • Brzesku – Bochni.

Począwszy od dnia 6 kwietnia 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku Prezes OZM PZD w Krakowie Ewa Błachut poprowadziła pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów, przy udziale radcy prawnego OZM PZD w Krakowie. Posiedzenie Kolegium Prezesów w Gorlicach zostało poprowadzone przez Wiceprezesa OZM PZD w Krakowie Roberta Czecha. Na wszystkich przeprowadzonych posiedzeniach Kolegium Prezesów, zgodnie z uchwałą nr 417/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów wybrano: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

 

Poza sprawami organizacyjnymi związanymi z powołaniem, funkcjonowaniem oraz zadaniami Kolegiów Prezesów zostały omówione bieżące tematy Związkowe. Szczególną uwagę zwrócono na nowe regulacje prawne związane z prawem wodnym. Zebrani Prezesi Zarządów wymieniali się swoimi doświadczeniami i poczynionymi już ustaleniami.

Kolejnym omawianym tematem były regulacje związane z wchodzącym w dniu 25 maja 2018 roku w życie Rozporządzeniem Unijnym o ochronie danych osobowych (RODO). Przedstawiono ogólne założenia Rozporządzenia zwracając uwagę na obowiązki jakie z nich wynikają. Ponadto zwrócono uwagę na projekt ustawy o  ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa). Omówiono najważniejsze skutki dla działkowców i Związku płynące z projektu tej ustawy. Zapisy ustawy spotkały się z krytyką ze strony Prezesów zebranych na posiedzeniach Kolegiów Prezesów.

Pierwsze posiedzenia Kolegiów Prezesów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie pokazały, że taka forma wymiany doświadczeń jest konieczna dla ochrony interesów działkowców. Praktycznie w każdym z powołanych Kolegiów jest przedstawiciel Okręgowej Rady PZD w Krakowie, co niewątpliwie ułatwi komunikację i przekazywanie istotnych dla działkowców informacji.

Od wielu lat na terenie naszego Okręgu działa Kolegium Prezesów w Nowym Sączu, którego działalność doskonale wpisuje się w prace Związku jak i Okręgu.

Mamy nadzieje, że powołane Kolegia Prezesów przyniosą korzyść działkowcom, a ich owocna praca pozytywnie wpłynie na ochronę ich interesów, o którą od lat walczy Związek.

Ewa Błachut, Prezes OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio