Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Wsparcie władz Miasta Piły dla pilskich działkowców - 30.04.2018

Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła przyjęli radni Rady Miasta Piły na ostatniej LII Sesji, która odbyła się 24 kwietnia br.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Piły Pan Rafał Zdzierela.

Uchwała ma obowiązywać bezterminowo.

Na Sesję licznie przybyli Prezesi pilskich ogrodów działkowych, m.in. Prezes ROD „40 – lecia WP” – p. Alicja Rozmus, Prezes ROD „Gwda” Piła p. Genowefa Chomont, Prezes ROD „ Za Parkiem” w Pile – p. Czesław Wiśniewski, Prezes ROD „ Malwa” Piła – p. Ryszard Grzelak, Prezes ROD im. Sikorskiego Piła - p. Tadeusz Truty oraz Prezes ROD „Podlasie” w Pile – p. Lech Gorzkowski.

W imieniu Prezesów głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Kolegium Prezesów miasta Piły Pan Ryszard Grzelak. Poinformował on radnych o stanie organizacyjnym PZD – ilości członków PZD w kraju i na terenie miasta Piły. Dodał, że 40 % społeczności naszego miasta to członkowie PZD wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu poruszył sprawę RODO – w związku z ustawą bowiem wszystkie ogrody działkowe muszą dostosować swoje pomieszczenia administracyjne do wymogów w/w ustawy, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Wszystkie ogrody prowadzą remonty infrastruktury, które wymagają znaczących nakładów finansowych. W imieniu działkowców i Zarządów ROD poprosił o przyjęcie uchwały.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

W imieniu Radnych RM podziękował za przyjęcie uchwały Radny Jan Ficerman, który jest Prezesem ROD „ Belferek” w Pile.

Po uchwaleniu uchwały Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski spotkał się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych, którzy podziękowali Prezydentowi za jego zaangażowanie w przyjęcie uchwały, w której przewidziano dla ROD kwotę 150 tys. zł, w tym 100 tys. zł na czyszczenie rowów głównych i wystawę KORSO oraz 50 tys. zł na dotacje dla ROD w 2018 r.

Uprawnienia do pozyskiwania środków finansowych z Gmin dała nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Zapisy art. 17 ustawy o ROD dają podstawę prawne gminom do udzielenia z ich budżetów dotacji celowych przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dotychczas w wyniku podejmowanych wspólnych działań uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - przyjęły Rady Miast i Gmin oraz Gmin w Wyrzysku, Gołańczy, Wronkach, Krzyżu Wlkp., Czarnkowie, Ujściu i Łobżenicy.

Należy wspomnieć, że w roku ubiegłym Urząd Miasta wsparł pilskie ogrody działkowe dotacją na wykonanie tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej, sfinansował nagrody na KORSO 2017 oraz dofinansował usuwanie wyrobów z azbestu z altan ogrodowych.

 

Iga Dmitroca

Kierownik Biura OR PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio