Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej Jednostki Krajowej PZD - 27.04.2018

Dnia 25 kwietnia 2018 r. obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej w składzie: Edward Galus (Przewodniczący) – OZ Świętokrzyski oraz członkowie Teresa Strzelec – OZ w Opolu, Barbara Kokot – OZ w Bydgoszczy, Krzysztof Podlewski OZ Mazowiecki i Piotr Wilms – OZ w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięła również udział mgr inż. Małgorzata Wójcik, instruktor ds. ogrodniczych JK PZD.

Komisja pracowała nad programem narady instruktorów etatowych ds. ogrodniczych, która planowana jest na miesiąc maj. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności oświaty ogrodniczej z Okręgów PZD za 2017 rok i z planami pracy z zakresu działalności ogrodniczej okręgów na 2018 r.

Z materiałów przesłanych przez Okręgi PZD wynika, że wszystkie OZ organizują regularnie szkolenia dla nowych działkowców. Na szkoleniach kandydaci na działkowców informowani są o przepisach obowiązujących w PZD, na terenach ROD-ów i działek oraz o tym, w jaki sposób, zgodnie z Regulaminem ROD, uprawiać rośliny i gospodarować użytkowanym terenem. W zakres działalności oświatowej okręgów wchodzi również organizowanie otwartych wykładów dla wszystkich działkowców, organizowanie pokazów cięcia drzew i krzewów owocowych, a także szkoleń i narad dla Społecznej Służby Instruktorskiej. Instruktorzy ds. ogrodniczych w okręgach przygotowują też porady ogrodnicze, które publikowane są na stronach internetowych okręgów oraz prowadzą dyżury telefoniczne dla działkowców. W związku z potrzebą modernizacji i rozwoju ogrodów w okręgach prowadzone są systematycznie przeglądy ROD. Wyniki przeglądów to podstawa do opracowania wytycznych, które realizowane są przez zarządy ROD i działkowców.

Działalność oświatowa okręgów PZD w roku 2018 r. to przede wszystkim organizowanie szkoleń dla nowych działkowców, których z roku na rok przybywa. Szkolenia odbywają się na terenie wszystkich 26-ciu okręgów PZD. Należy podkreślić, że wszystkie szkolenia i wykłady dla działkowców są bezpłatne. Prowadzą je wykształceni instruktorzy ds. ogrodniczych z okręgów i wykładowcy wyższych uczelni o profilu ogrodniczym lub rolniczym. Wsparciem dla osób, które nie miały doświadczenia w uprawie działki są również instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej, którzy działają na terenach ROD-ów i chętnie udzielają porad ogrodniczych, organizują pokazy cięcia i instruktaże. Instruktorzy SSI, którzy stale współpracują z OZ wciąż podnoszą swoje kwalifikacje.

Rodzinne ogrody działkowe, stanowiące oazy zieleni w miastach to cenne tereny pod względem przyrodniczym, charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością. Dlatego celem szkoleń, wykładów, pokazów i instruktaży jest nie tylko szerzenie wiedzy z zakresu projektowania działki i pielęgnacji roślin, ale także promowanie ekologicznych sposobów uprawy dla dobra działkowców i całego społeczeństwa.

Ważnym punktem obrad Komisji było zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez specjalistów i omówienie schematu nowego programu szkoleń dla kandydatów na działkowców. Komisja jest zdania, że najważniejszym punktem programu szkoleń są przepisy obowiązujące w PZD, ustawa o ROD, prawa i obowiązki działkowców oraz Regulamin ROD. Podczas obrad członkowie Komisji analizowali przygotowane przez specjalistów konspekty wykładów na tematy z zakresu ogrodnictwa, uprawy roślin i nawożenia gleby. Na ich podstawie przygotowała projekt nowego programu szkoleń, który zostanie przedstawiony instruktorom ds. ogrodniczych OZ PZD podczas narady.

 

mgr inż. Małgorzata Wójcik

Instruktor ds. ogrodniczych

Jednostki Krajowej PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.