Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada Przewodniczących Kolegiów Prezesów ROD w Szczecinie. - 27.04.2018

Na spotkaniu przewodniczących kolegiów prezesów zarządów ROD, powołanych pod koniec ubiegłego roku, zwołanym z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, dokonano podsumowania 4 -miesięcznego okresu pracy kolegiów. Spotkanie posłużyło do przekazania informacji przez poszczególnych przewodniczących, dotyczących realizacji zadań, a także do wymiany dotychczasowych spostrzeżeń i problemów pojawiających się w pracy kolegiów. Na spotkaniu zostały przekazane również zadania wynikające z:

- nowych uregulowań prawnych dotyczących gospodarki wodnej

- ochrony danych osobowych na poziomie ROD i Okręgu oraz Związku

- budowy siedzib dla zarządów ROD

- zagrożeń wynikających z projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji budownictwa mieszkaniowego

- bezpieczeństwa w ROD

- zadań związanych z wdrażaniem znowelizowanego statutu PZD i regulaminu ROD.

Tematem, któremu poświęcone zostało dużo uwagi, jest  realizacja inicjatyw obywatelskich w ramach Programu Społecznik 2018. O istocie tego programu Okręgowy Zarząd informował ogrody nasze na stronie internetowej.

W celu pełnego przedstawienia idei pobudzania społecznikostwa oraz przedstawienia harmonogramu działań w ramach pierwszego i drugiego filaru tego programu, na spotkanie przybył Wicemarszałek Województwa Zachodniopolskiego dr Jarosław Rzepa, który w sposób wizualny przestawił cel tego programu, zakresy jego działania, tryb składania wniosków oraz terminarz naboru.

Uczestnicy, a wśród nich byli również członkowie Okręgowego Zarządu, z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana Marszałka. Wystąpienie poszerzyło horyzont wyobraźni uczestników i w związku z tym, pojawiło się szereg pytań związanych z realizacją programu ale również padały pytania dotyczące problemów związanych z melioracją i podtopieniami ogrodów. Na te wszystkie pytania pan Marszałek udzielił odpowiedzi. Jego wystąpienie zostało przyjęte z aplauzem.

Mamy nadzieję, że  zachęcające słowa Marszałka pobudzą wyobraźnię i aktywność naszych działkowców w szukaniu różnych źródeł finansowania zadań społecznych ogrodu.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio