Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie kandydatów na Ogrodowych Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej - 27.04.2018

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla nowych ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej skierowanych przez Zarządy ROD.

Szkolenie składało się z dwóch wykładów. Pierwszy z nich przeprowadziła mgr inż. Anna Melska instruktor ds. oświaty ogrodniczej Okręgowego Zarządu we Wrocławiu, a tematyką wykładu była rola i zadania społecznej służby instruktorskiej. Podczas tej części wykładu nowi ogrodowi instruktorzy SSI mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi zadaniami jakie na nich spoczywają, w tym między innymi: pomoc i doradztwo w zakresie upraw ogrodniczych oraz szerzenie wiedzy ogrodniczej. Omówiono również ich wpływ na prawidłowe zagospodarowanie działek i ogrodów. Na zakończenie pierwszego wykładu kandydaci na ogrodowych Instruktorów SSI otrzymali pakiet wiadomości ogrodniczych. 

Drugi wykład poprowadziła dr inż. Ewelina Gudarowska – wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykład dotyczył prawidłowej uprawy i cięcia drzew i krzewów owocowych oraz doboru odpowiedniej odmiany drzew i krzewów owocowych na działkę. Nowi instruktorzy SSI chętnie zadawali pytania i czynnie uczestniczyli w obu wykładach. Na zakończenie odebrali świadectwo ukończenia szkolenia, które przekażą do zarządów ROD, gdzie otrzymają legitymację Ogrodowego Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej.

Kolejne szkolenia dla kandydatów na Ogrodowych Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, skierowanych z  zarządów ROD w Okręgu we Wrocławiu będą organizowane niebawem, o czym Zarządy ROD zostaną poinformowane poprzez pisemne zaproszenia.    

 

mgr inż. Anna Melska

Instruktor ds. oświaty ogrodniczej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio