Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły - 23.04.2018

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Prezydentem Miasta Piotrem Głowskim. Okręgową Radę PZD reprezentowali: Marian Praczyk - Prezes Okręgu, Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Piły oraz Ryszard Grzelak członek OR PZD.

Podczas spotkania Prezydent poinformował, że na Sesję Rady Miasta Piły w dniu 24 kwietnia 2018 roku został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Piła.

Podczas spotkania Prezydent skonsultował z przedstawicielami działkowców regulamin udzielania dotacji. Poinformował że z budżetu miast na dofinansowanie inwestycji i remontów zostaną zabezpieczone środki w wysokości 150.000,-zł z przeznaczeniem: 50.000,-zł na remonty i inwestycje w ogrodach oraz 100.000,-zł na czyszczenie głównych rowów melioracyjnych przy ulicy Paderewskiego oraz wystawę KORSO w 2018 roku. Uchwała po jej przyjęciu będzie służyła ogrodom działkowym również w następnych latach. O podjęcie takiej Okręgowy Zarząd PZD oraz Kolegium Prezesów zabiegał od trzech lat.

W 2017 roku Okręgowy Zarząd PZD wystąpił do Prezydenta o środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej przez rodzinne ogrody działkowe miasta Piły. Wnioskowana przez nas kwota na dotacje to 50.000,- zł.

Samorządy ogrodowe, okręgowy zarząd oraz działkowcy z zadowoleniem przyjęli informację Prezydenta Miasta Piły o przyjęciu uchwały, która wesprze finansowo zadania inwestycje w ogrodach.

Podczas spotkania poinformowano również Prezydenta o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz o zgłaszanych problemach przez działkowców.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

 

Maria Fojt

Wiceprezes OR PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio