Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ochrona bioróżnorodności gleb - 20.04.2018

19 kwietnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu prowadzonego przez IO i współfinansowanego przez Unię Europejską „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele redakcji „działkowca” – M. Majkowska i E. Sikora oraz instruktorzy ds. ogrodniczych PZD – dr A. Michowska z OZ PZD w Lublinie, M. Aleksandrowicz z OZ Mazowiecki PZD i M. Wójcik – z KR PZD.

Temat bioróżnorodności pozostaje w zainteresowaniu Związku, gdyż w pełnym zakresie bioróżnorodność, a więc występowanie różnych organizmów żyjących w glebie, jak pokazują badania niemieckie, jest najbogatsza w ogrodach działkowych. Jest to ogromny walor naszych działek, który należy pielęgnować i wzbogacać, zwłaszcza poprzez metody agrotechniczne. Związek jest zainteresowany, aby na terenie ogrodów działkowych zostały przeprowadzone badania naukowe związane z bioróżnorodnością i w ten sposób pokazane zostało znaczenie ogrodów działkowych dla środowiska, a więc dla naszego społeczeństwa i dla ludzkości.

Ochrona bioróżnorodności gleb to zagadnienie znane też działkowcom z publikacji na łamach miesięcznika „działkowiec”. Właściwe postępowanie w tym zakresie daje bowiem wymierne korzyści – poprawę jakości, ilości i zdrowotności uprawianych warzyw, owoców i kwiatów. Pozwala wykorzystać naturalne mechanizmy przyrody i wspierać równowagę środowiska dla dobra nas wszystkich. Działkowcy od dawna stosują już korzystne dla gleby rozwiązania – kompostowanie, zmianowanie, uprawy współrzędne, ograniczają stosowanie nawozów mineralnych przy coraz szerszym stosowaniu tych organicznych – kompostów, nawozów zielonych, ściółkują glebę chroniąc ją przed erozją i utratą wody. Coraz częściej też odchodzą od stosowania chemicznych środków ochrony. Warto jednak poszerzać wiedzę w tym zakresie, poznać niezaprzeczalne dowody na skuteczność pewnych działań i wprowadzać nowe rozwiązania, niezbędne w dłuższej perspektywie korzystania z działki.

 

Cele zaprezentowanego edukacyjnego projektu Instytutu Ogrodnictwa to m.in.:

● Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat ważnej roli mikroorganizmów w procesach glebotwórczych, tworzeniu próchnicy oraz utrzymaniu żyzności i wartości produkcyjnej gleby. 

● Pokazanie znaczenia utrzymania bioróżnorodności mikrobiologicznej gleb, w tym roli mikroorganizmów w uprawie roślin, ich ochronie przed chorobami i czynnikami stresowymi.

● Wskazanie jak wykorzystywać mikroorganizmy w uprawach.

● Praktyczne wskazówki, jak przeciwdziałać ubożeniu i degradacji gleb.

● Edukacja w zakresie utylizacji odpadów organicznych poprzez ich kompostowanie oraz pozytywna rola kompostów w utrzymaniu żyzności gleby.

● Informacja o możliwości wystąpienia skażeń mikrobiologicznych warzyw i owoców przy stosowaniu niewłaściwych praktyk i jak ograniczyć to ryzyko.

Na spotkaniu zapowiedziano zorganizowanie na terenie całego kraju cyklu 12 szkoleń, obejmujących 11 zagadnień. Dla działkowców najbardziej interesujące z nich są tematy: Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe; Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenów glebowych; Zagospodarowanie odpadów organicznych; Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego i zabiegów agrotechnicznych; Preparaty i szczepionki mikoryzowe; Znaczenie życia mikrobiologicznego gleb dla utrzymania żyzności i wartości produkcyjnej; Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności i ich skutki.

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników naukowych – ekspertów w dziedzinach związanych z tematyką szkoleń i będą odbywały się w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju, od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. Informacje prezentowane podczas szkoleń zostaną opracowane w formie monografii. Będzie ona bezpłatnie rozsyłana do uczestników szkoleń oraz do ośrodków, które zgłoszą zapotrzebowanie (do wyczerpania nakładu), będzie także dostępna w formie elektronicznej na stronie projektu.

Na poszczególne szkolenia, a zwłaszcza konkretne tematy Związek będzie kierował instruktorów etatowych z OZ PZD, jak również instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej.

Pod koniec 2019 r. odbędzie się podsumowująca Konferencja naukowa.

Więcej informacji oraz przydatne prezentacje można znaleźć na stronie projektu: www.inhort.pl/biogleba 

 

Małgorzata Majkowska

Sekretarz redakcji miesięcznika „działkowiec”

Małgorzata Wójcik

Instruktor ds. ogrodniczych

Jednostki Krajowej PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio