Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu w Lublinie - 20.04.2018

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyła się narada szkoleniowa Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu w Lublinie, w której wzięli udział Instruktorzy Krajowi, Okręgowi i Ogrodowi z Biłgoraja, Kraśnika, Lublina, Opola Lubelskiego, Poniatowej, Puław i Zamościa. Spotkanie otworzył Prezes OZ w Lublinie Stanisław Chodak, który w swoim wystąpieniu sięgnął do kilkudziesięcioletnich tradycji i roli Społecznej Służby Instruktorskiej Polskiego Związku Działkowców.

Podczas narady omówiono zakres działalności Społecznych Instruktorów Ogrodowych, oczekiwania i potrzeby działkowców w zakresie porad ogrodniczych dla działkowców, udział SSI w komisjach przeglądowych, komisjach konkursowych oraz komisjach problemowych powoływanych przez Zarządy ROD w sytuacjach konfliktów na tle prawidłowości zagospodarowania działek.

 

Pani Janina Dziechciaruk, Wiceprezes OZ i Krajowy Instruktor SSI, podzieliła się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w działalności ogrodniczej, zachęcając do promowania funkcji Instruktorów oraz odważnego działania, ponieważ tylko zdecydowane kroki przynoszą korzyści i dają satysfakcję.   

Panel szkoleniowy poprowadził instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu w Lublinie wraz z dr Markiem Kopackim – Fitopatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Najwięcej uwagi poświęcono możliwościom ograniczenia stosowania pestycydów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Problem używania środków chemicznych w ogrodach jest tematem trudnym ze względu na bliskość chronionych nasadzeń. System zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych wprowadza ograniczenia dla możliwości stosowania alternatywnych metod ochrony, a zwłaszcza ochrony biologicznej z wykorzystaniem organizmów żywych.

Ze względu na funkcję i rolę rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsca łączącego wypoczynek z produkcją ogrodniczą, warto podejmować próby uświadamiania działkowców o szkodliwości pestycydów i ukierunkowania ich na ochronę roślin przy wykorzystaniu metod przewidzianych dla rolnictwa ekologicznego.      

 

dr Anna Ewa Michowska

Instruktor ds. ogrodniczych OZ Lublin

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.