Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko z posiedzenia I Kolegium Prezesów ROD w Częstochowie w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 20.04.2018

STANOWISKO

z  posiedzenia  I  Kolegium  Prezesów  ROD  w  Częstochowie  z  dnia  11.04.2018  roku.

 

w  sprawie:  projektu  ustawy  o  ułatwieniach  w  przygotowaniu  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  inwestycji  towarzyszących.

 

I  Kolegium  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  posiedzeniu  w  dniu  11.04.2018  roku  po  zapoznaniu  się  z  projektem  ustawy  o  przygotowaniu  inwestycji  mieszkaniowych  i  inwestycji  towarzyszących  oraz  stanowiskiem  Krajowego  Zarządu  PZD  wraz  z  opinią  prawną  stwierdza,  że  proponowane  zapisy  ustawy  pozwalają  na  szybką  likwidację  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  majestacie  prawa,  gdyż  grunty  rolne  w  miastach  w  wyniku  proponowanych  zapisów  straciły  ustawową  ochronę.  Ponadto  zaproponowane  rozwiązania  zagrażają  ochronie  praw  nabytych  i  zagwarantowanych  w  ustawie  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku.

Członkowie  Kolegium  Prezesów  obecni  na  posiedzeniu  w  pełni  popierają  stanowisko  i  opinię  prawną  Krajowego  Zarządu  związku  w  tej  bardzo  ważnej  dla  wszystkich  działkowców  sprawie.

 

Zastępca  Przewodniczącego                                                Przewodniczący  

 Kolegium  Prezesów  ROD                                                  Kolegium Prezesów                    

   Łukasz  Wywiał                                                                Adam  Więcławik

 

Stanowisko  otrzymują:

  1. Minister  Inwestycji  i  Rozwoju
  2. Biuro  Legislacyjne  Sejmu.
  3. Krajowy  Zarząd  PZD.
  4. Okręgowy  Zarząd  PZD.
  5. a/a. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.