Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie i debata w sprawie programu „Bezpieczny Ogród 2018” w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu - 18.04.2018

17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie zorganizowane przez KMP w Tarnobrzegu w ramach programu „Bezpieczny Ogród2018”.

W spotkaniu wziął udział Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinspektor Stanisław Sekuła, Starosta Tarnobrzeski  Paweł Bartoszek, Jan Lis vice Prezes  OZ w Rzeszowie, Stefan Staniec  Członek  OZ w Rzeszowie, Aneta Komada Kierownik biura Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu oraz Prezesi i gospodarze ogrodów działkowych  z terenu miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. W spotkaniu uczestniczyli również dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i powiatu tarnobrzeskiego.

Celem spotkania było omówienie głównych celów i metod realizacji programu “Bezpieczny Ogród2018”oraz Krajowej Mapy Zagrożeń.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinspektor Stanisław Sekuła, który przywitał wszystkich prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz uczestników i podkreślił bardzo ważną rolę współpracy między działkowiczami, a Policją we wspólnym dbaniu o bezpieczeństwo na terenie ogrodów działkowych.

Następnie głos zabrał Starosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek, który mówił o wspieraniu podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie ogrodów działkowych, zachęcał działkowców do szerszej współpracy w walce z przestępczością pospolitą czyli dewastacjami, kradzieżami, włamaniami,  zaśmiecaniem terenu.

Starosta podkreślił  bardzo dobrą  współpracę z tarnobrzeską Delegaturą. Mówił o konieczności wypracowania wspólnych rozwiązań po to by ogrody działkowe nie tylko cieszyły oko, ale stały się bezpiecznym miejscem odpoczynku.

W imieniu prezesów ogrodów głos zabrał Stefan Staniec członek OZP w Rzeszowie,  Przewodniczący  Komisji ds. Bezpieczeństwa, Prezes ROD Mokrzyszów w Tarnobrzegu.

W swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu. Zaznaczył i omówił zaangażowanie Zarządów ogrodów w dbanie o kwestie bezpieczeństwa w ogrodach poprzez zakładanie monitoringu, ubezpieczanie ogrodów czy współpracę z firmami ochroniarskimi.

W roku 2017 w Tarnobrzegu  z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  odnotowano łącznie 21 interwencji.

 Na podstawie tych  danych możemy wnioskować, że działania podejmowane przez Zarządy ROD oraz bardzo dobra współpraca z policją prowadzi do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszych Ogrodów.

Następnie szczegóły programu prewencyjnego oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przybliżył młodszy aspirant Stanisław Ciba z Zespołu ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii z KMP w Tarnobrzegu.

Od uruchomienia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu tarnobrzeskiego odnotowano łącznie 767 zgłoszeń w tym również na terenach ROD.

W dalszej części spotkania Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu, przypomnieli o prowadzonym przedsięwzięciu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, a także przybliżyli główne cele programu „Bezpieczny Ogród”, gdzie rozmawiali o zjawiskach ograniczania i wyeliminowania zagrożeń oraz czynników kryminogennych mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa działkowców, a także ochronę mienia na terenach ogrodów działkowych.

W debacie Prezesi omówili współpracę ze swoimi dzielnicowymi i wskazali obszary na które szczególnie należy zwrócić uwagę w rozpoczętym  już sezonie działkowym.

 

Aneta Komada

Kierownik Delegatury OZP PZD w Tarnobrzegu

 

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, KMP w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.