Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Stargardzie - 12.04.2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w świetlicy ROD „Czarnieckiego” w Stargardzie odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Powiatu Stargardzkiego. W spotkaniu Kolegium udział wziął z ramienia Okręgu wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Czesław Skonecki, który jest zarazem koordynatorem działań wszystkich kolegiów z naszego Okręgu. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji Związku, szczególnie zapoznanie się z projektem ustawy o ułatwieniach przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących niekorzystnego dla środowiska działkowców. Wynikiem tego było przyjęcie stanowiska.

Na zaproszenie Kolegium, o godzinie 12.00, przybył niecodzienny gość Prezydent Stargardu Rafał Zając wraz z zastępcą Panią Prezydent Ewą Sową oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. W tej części spotkania, z uwagi na jego rangę, wzięli udział również przedstawiciele Okręgu w Szczecinie – dyrektor biura Tomasz Olkuski oraz radca prawny Michał Tera. Tematem głównym była kwestia wypracowania porozumienia odnośnie corocznego finansowego wsparcia Gminy Stargard na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. O pierwsze dotacje z budżetu ogrody działkowe będą mogły się starać już w tym roku.

Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnej zrozumienia. Omówiono potrzeby i problemy ogrodów działkowych. Pan Prezydent zadeklarował, chęć współpracy z ogrodami działkowymi na wielu płaszczyznach oraz zapewnił, iż ogrodom położonym na terenie Stargardu nie grożą likwidacje a Polski Związek Działkowców jest traktowany jako partner. Wyraził również opinię, iż rodzinne ogrody działkowe są bardzo ważne w zrównoważonym rozwoju miasta jako jego zielone płuca.

Ponadto uzgodniono, iż jeszcze w tym roku, na Rynku Staromiejskim w Stargardzie, pilotażowo zostaną uruchomione przez rodzinne ogrody działkowe, przy współpracy Urzędu Miasta, stragany na których działkowcy będą mogli wystawiać plony zebrane na swoich działkach oraz promować wśród mieszkańców Stargardu idee ogrodnictwa działkowego.

W posiedzeniu udział wzięło 8 prezesów zarządu ROD, oraz koordynator Czesław Skonecki.

Na to posiedzenie zaproszona była Pani Starosta Powiatu Stargard, lecz z uwagi na inne obowiązki w naszym posiedzeniu nie uczestniczyła.

W czasie posiedzenia omówiona została problematyka występująca w ogrodach, a między innymi:

1. Aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania ogrodu na podkładzie geodezyjnym.

2. Ochrona środowiska w tym spalanie na działkach, oraz zbiorniki bezodpływowe – szamba.

3. Nowe Prawo Wodne – Wody Polskie.

4. Ustawa Krajobrazowa – reklamy na ogrodzeniach.

5. Ogólna dyskusja – dzielenie się informacjami o współpracy z samorządem lokalnym w tym wybory samorządowe.

6. Projekt Ustawy o Mieszkalnictwie.

O godz. 12.00 na to spotkanie przybył Prezydent Miasta Stargard wraz ze swoimi współpracownikami w osobach;

– Pani Wiceprezydent miasta Stargard.

– Dyrektor Wydziału Gospodarki

– Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

– Dyrektor Wydziału Prezydialnego

Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie uczestniczyli:

– Dyrektor biura Tomasz Olkuski

– Prawnik Michał Tera

 

Stanowisko Kolegium Prezesów w Stargardzie

Załącznik plikowy do pobrania

szczecin_stanowisko_kolegium_prezesow.pdf

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio