Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD i Gminy Purda – relacja - 04.04.2018

W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Purda, w którym udział wzięli:
1) Piotr Płoski – Wójt Gminy
2) Mirosław Wierzchowski – Zastępca Wójta Gminy
3) Czesław Wojsław – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
4) Czesław Laskowski – Sekretarz Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy oraz pomoc w rozwiązaniu najistotniejszych spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych. Ustalono, że Gmina wyda decyzje administracyjne umożliwiające wpis do Ksiąg Wieczystych prawa użytkowania wieczystego niżej wymienionych ogrodów na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:


1) ROD Na Wójtowej Roli – 69,9456 ha
2) ROD Międzylesie – 6,87 ha
3) ROD Zdrowie – 4,67 ha
4) ROD Krokus – 28,95 ha


Ponadto Gmina wykona remont drogi przy ROD Krokus w Starym Olsztynie.

Czesław Wojsław
Prezes Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.