Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII Posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. - 30.03.2018

W dniu 19 marca 2018 roku odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. Obok członków Okręgowej Rady Łódzkiej w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Otwarcia posiedzenia dokonała Prezes Okręgu Izabela Ożegalska serdecznie witając obecnych. Po dokonaniu wyboru Komisji uchwał i wniosków, prezes okręgu zapoznała zebranych z porządkiem obrad.
Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu przypomniała zadania i bieżące sprawy, którymi zajmowała się w ostatnim czasie Krajowa Rada oraz Krajowy Zarząd PZD.
Do najważniejszych z nich należy zarejestrowanie przez KRS znowelizowanego Statutu PZD i działań, które należy podjąć, aby wdrażać go w codzienne życie ogrodów i działkowców.
W ślad za znowelizowaniem Statutu, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu ROD. Bardzo istotnym aspektem dla ROD jest ich ciągły rozwój, stąd też prezes Okręgu przypomniała postanowienia Nadzwyczajnego XIII Zjazdu Delegatów PZD, a co z tym idzie między innymi założenia Otwartego Programu Rozwoju ROD.
Obszerne sprawozdanie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z wykonania planu pracy za 2017 r. przedstawiła Izabela Ożegalska. W 2017 roku Okręgowy Zarząd Łódzki
i jego Prezydium wypełniało swoje obowiązki podejmując zagadnienia, które wynikały z rozwoju sytuacji w Związki i wokół Związku. W minionym roku również odpowiadano na bezpardonowe ataki na ustawę o ROD i działania organów Związku. Niezależnie od tych wydarzeń realizowano zadania statutowe i zapisane w planie pracy na rok 2017.
Na 4 posiedzeniach plenarnych podjęto 17 uchwał, 1 stanowisko, 1 list otwarty oraz 1 podziękowanie. Prezydium obradowało 16 razy i podjęło 228 uchwały.
Główna Księgowa szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe OŁ PZD za 2017 rok, jak i plan finansowy na 2018 rok. Następnie w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD wystąpiła przewodniczącą Jadwiga Drzewiecka, która przedstawiła wyniki kontroli działalności okręgu za miniony rok oraz wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok i preliminarzy finansowych na 2018 rok.
W dalszej części I. Ożegalska przekazała, że Okręg Łódzki PZD od początku lutego 2018 przygotował i przeprowadził 8 grup szkoleniowych przeznaczonych dla prezesów zarządów oraz księgowych ROD. W roku bieżącym w naradach zorganizowanych dla 302 Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczyło 387 osób, w tym 248 przedstawicieli zarządów ROD oraz 139 księgowych zatrudnionych w ROD.
Natomiast Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Łodzi przeprowadziła 6 narad z przewodniczącymi komisji rewizyjnych ROD. Na 299 wysłanych zaproszeń obecnych na naradach było 133 przedstawicieli komisji rewizyjnych ROD.
W związku ze złożeniem rezygnacji przez p. Wojciecha Lenka - konieczne było wygaszenie mu mandatu i dokonanie zmiany w składach komisji problemowych.
W powyższych sprawach toczyła się bardzo ożywiona dyskusja, szczególnie poruszono tematy odpłatnego poboru wód powierzchniowych i głębinowych, a także ochrony danych osobowych. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jacek Łuczyński zapoznał z projektami uchwał, które w głosowaniu zostały przyjęte jednomyślnie.
Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli Stanowisko w sprawie programu rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Łodzi i województwie łódzkim
Na zakończenie posiedzenia Prezes ORŁ PZD w Łodzi złożyła życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
Opracowała: Anna Pintara

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio