Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje dla płockich ROD uchwalone! - 29.03.2018

Jak już pisaliśmy wcześniej, płockie ogrody stanęły przed szansą pozyskania środków finansowych ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. To wynik rozmów z władzami miasta prowadzonych przez delegaturę rejonową Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców od blisko prawie roku. Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego delegatury rejonowej w Płocku, p. Marcina Wernera udało się sfinalizować te rozmowy projektem uchwały Rady Miasta Płocka zakładającej przeznaczenie na rozwój ROD kwoty 200.000 zł. Pozostało tylko głosowanie Rajców.

22 marca 2018 roku licznie zgromadzeni działkowcy na XLIII Sesji Rady Miasta Płocka z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcie zaplanowanego punktu na tę sesję. Wśród płockich działkowców obecny był również Prezes Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie p. Krzysztof Podlewski, który wspólnie z działkowcami przysłuchiwał się obradom.

 

Jako pierwszy głos zabrał Radny Miasta Płocka p. Tomasz Kominek, który w swoich słowach powiedział m.in. „Omawiana uchwała to wynik wielu godzin rozmów i bardzo dobrej współpracy z płockimi działkowcami na czele z p. Marcinem Wernerem przewodniczącym płockiej delegatury PZD oraz prezesami ROD. Projekt tej uchwały odpowiada problemom działkowców (…)” – podkreślił Tomasz Kominek. Kontynuując Kominek mówił: „Całość utrzymania ogrodów jest obowiązkiem samych działkowców. Nota bene to doskonały przykład samorządności i dobrze działającej wspólnoty działkowej. Jednocześnie miasto czerpie tylko korzyści w naszym mieście, bo ogrody stanowią naturalne, zielone płuca Płocka. Aby te ogrody mogły dalej się rozwijać trzeba zainwestować w infrastrukturę (…). W czasach, gdy w wielu miastach deweloperzy celowo doprowadzają do upadków ROD-ów chcemy pokazać inne podejście. Przede wszystkim szacunek do tej pięknej tradycji i pracy wielu pokoleń płocczan zaangażowanych w pielęgnowanie swoich działek. Mamy głęboką nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inne samorządy, a Płock będzie stanowił wzór współpracy z działkowcami” – apelował Radny Tomasz Kominek prosząc o poparcie tej uchwały. W ślad za nim kilku kolejnych Radnych zabrało głos popierając w całości projekt uchwały i podkreślając ogromne zaangażowanie się płockich działkowców w życie miasta.

 

W odpowiedzi na te słowa Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu p. Marcinowi Wernerowi, który w swoich słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w dotychczasowe sprawy płockich ogrodów, szczególnie za przygotowanie projektu uchwały z przeznaczaniem na dotacje dla płockich ROD. Podziękował również Prezesowi Okręgu Mazowieckiego za obecność i jedność z płockimi działkowcami. Zaznaczył swoją radość z faktu, że działkowcy w naszym mieście są dostrzegani i traktowani po partnersku.

 

Na zakończenie głos zabrał Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, który zwracając się do zebranych działkowców potwierdził, że odbywa wiele rozmów na temat działkowców, ich problemów czy też angażowania się w życie miasta. Przypomniał zebranym jakie działania zostały podjęte do tej pory w stosunku do działkowców. Wspomniał tu o „uchwale śmieciowej”, regulacji gruntów, możliwości skorzystania z Budżetu Obywatelskiego czy też o bardzo pozytywnie przyjętym projekcie uchwały ws. dotacji. Podziękował wszystkim za przygotowanie tego projektu.

Bezpośrednio po wystąpieniach Radni Miasta Płocka jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków przyznając kwotę 200.000 zł dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Płocku. Po ogłoszeniu wyników zebrani działkowcy owacjami na stojąco podziękowali za wynik głosowania i za okazane wsparcie.

„To dobry dzień dla płockich ogrodów, to historyczny dzień dla wszystkich lokalnych działkowców…” – podkreślił Marcin Werner z płockiej delegatury OM PZD.

MW

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio