Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile - 29.03.2018

23 marca 2018 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes Okręgowej Rady PZD oraz Iga Dmitroca kierownik biura. Uczestników poinformowano o pracach Zarządu Kolegium, w tym m.in.:

  •  Spotkaniu w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie organizacji i cen wywozu odpadów komunalnych.
  •  Spotkaniu w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła” świadczącej usługi w zakresie czystości – obiór odpadów zielonych, czyszczenie rowów ogrodowych, możliwość wykorzystania rębaka.
  •  Spotkaniu ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim w zakresie udzielenia wsparcia w ROD powiatu Pilskiego.
  •  Spotkaniu z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim w zakresie wsparcia w organizację „Korso 2018”. Ustalono datę wystawy na dzień 4 sierpnia 2018 r.
  •  Spotkaniu w Spółce „Gwda” w Pile w sprawie odbioru odpadów zielonych i pomoc w rozwiązaniu problemu zlewni na fekalia.
  • Przekazano informację dot. nowego prawa wodnego oraz omówiono zadania dla ROD wynikające z nowych przepisów.
  •  Przekazano informację wniosku złożonym przez Okręgową Radę na dotację w kwocie 137 400,-zł złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na wyczyszczenie i modernizację rowów melioracyjnych przebiegających przez kompleks ROD usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego w Pile.

Czesław Wiśniewski
Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.