Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Prezesów z rejonu żnińskiego - 28.03.2018

W dniu 27.03.2018 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie odbyło się inauguracyjne posiedzenie  powołanego  Uchwałą Prezydium OZ w Bydgoszczy nr 21/II/2018, Kolegium Prezesów Ogrodów mających siedziby na terenie Powiatu Żnińskiego (15 ogrodów). Posiedzenie prowadziła Prezes Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy p. Barbara Kokot. Na posiedzeniu tym wybrano władze Kolegium w osobach pp. Marian Bień-przewodniczący, Marek Welzandt- z-ca, Różą Orzechowska- sekretarz. Podczas spotkania Pani Prezes przedstawiła zebranym aktualną sytuację w PZD. Po czym rozpoczęła się dyskusja na tematy poruszone przez p. Prezes oraz związane z pracą na rzecz działkowców i Polskiego Związku Działkowców.

Marian Bień
Sekretarz OR

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.