Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Stalowej Woli przydzielił dotacje dla ROD - 28.03.2018

Tarnobrzeska Delegatura właśnie otrzymała bardzo dobrą informację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stalowej Woli. Prezydent Lucjusz Nadbereżny i Rada Miasta w Stalowej Woli przydzielili dotacje dla tamtejszych Ogrodów. Zgodnie z propozycją podziału Prezydenta Miasta stalowowolskie ogrody zrzeszone w PZD otrzymają ponad 100 tyś. złotych na inwestycje i remonty.

Dofinansowanie może zostać przyznane na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku zawierającego min. krótki opis techniczny przedsięwzięcia, uchwalę Walnego Zebrania dotyczącą realizacji wnioskowanego zadania, uproszczony kosztorys.
 
To kolejny  samorząd, który wspiera Ogrody w inwestycjach. Należy dodać, że  wsparcie przez Urząd Miasta w Stalowej Woli jest większe niż w roku ubiegłym. Dotacje celową Prezydent przyznaje co rocznie w oparciu o wnioski złożone przez Zarządy z uwzględnieniem potrzeb ogrodów i ilości działek w ROD.
 
Zgodnie z planami pracy na Walne Zebrania Prezesi przygotowują propozycje  i projekty uchwał w zakresie inwestycji. Dotacja przyznana przez Samorząd Stalowej Woli pozwoli zrealizować najpilniejsze prace remontowe, budowę nowej infrastruktury, upiększenie ogrodów, które korzystnie wpłyną na poprawę warunków korzystania z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Odwodnienia, elektryfikacja, ogrodzenia, odnowa alejek, odnowa budynków administracyjno-socjalnych i wiele innych prac rozpocznie się w Ogrodach w obrębie działania Delegatury Rejonowej Okręgu Podkarpackiego w Tarnobrzegu między innymi dzięki wsparciu samorządów. Zadania te wymagają dużych nakładów finansowych. Odbudowa i unowocześnianie Ogrodów to proces ciągły.  
 
Każdego roku tarnobrzeska Delegatura wraz z  przedstawicielami Kolegium Prezesów ROD prowadzi  z samorządami  rozmowy dotyczące wsparcia finansowego działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i zabezpieczenia środków w budżecie miast na ten cel.
 
Dobra współpraca z samorządami i pozyskiwanie dotacji celowych dla Ogrodów  to szansa  aby się rozwijały i  stawały się pięknymi  wizytówkami miast i gmin.
 
 
Aneta Komada
Kierownik Delegatury Rejonowej  
Okręgu Podkarpackiego PZD 
w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio