Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czas Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 26.03.2018

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie działalności Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu od początku marca trwają Walne Zebrania Sprawozdawcze i Konferencje Delegatów. Pierwsze zebrania odbyły się już na terenie ROD w Tarnobrzegu i Gorzycach.

We wszystkich Ogrodach obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, statutem, ustawą i regulaminem. Prezesi złożyli wyczerpujące sprawozdania za rok 2017 omawiając najważniejsze tematy z życia ROD minionego roku. Członkowie i Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania. Dyskusje nad sprawozdaniami były rzeczowe i merytoryczne.
 
Działkowcy z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali  przedstawianych planów pracy na rok 2018. Chętnie zabierali głos w dyskusji na temat planów i rozwoju swoich Ogrodów. Ambitne plany pracy zachęcają i jednoczą społeczność działkową w Ogrodzie. Doceniając prace i starania Zarządu działkowcy partycypują w kosztach inwestycji oraz wychodzą z nowymi inicjatywami i pomysłami tworzenia nowej infrastruktury na terenach ROD. Obsługę wszystkich Zebrań i Konferencji zapewniają członkowie tarnobrzeskiej Delegatury oraz Kierownik Biura.
 
Ważnymi tematami poruszanymi na zebraniach była kwestia wywozu odpadów, wjazdów na teren ROD, zmiany ustawy o  prawie wodnym, zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby obecne na zebraniach z ramienia OZP przedstawiły aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców: nowelizację Statutu PZD oraz Program Rozwoju ROD. Zachęcały, aby Zarządy ROD zgłaszały swoje propozycje zmian do Regulaminu ROD, które będą przedmiotem prac powołanej przez Krajową Radę PZD komisji ds. nowelizacji regulaminu ROD, która zajmie się opracowaniem projektu nowego Regulaminu. 
 
Kierownik Delegatury przedstawiła również współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami w 2018 r. oraz krótko działania w ramach Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD w gminach Delegatury. Wszystkie samorządy w obrębie Delegatury wspierają corocznie Ogrody Działkowe poprzez dotacje celowe lub realizacje inwestycji na ROD. Tarnobrzeskie ogrody w ramach z dotacji z Urzędu Miasta  przygotowują się w 2018 r. do stworzenia Planów Zagospodarowania ROD.
 
W Zebraniach, na zaproszenie Prezesów uczestniczą przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, którzy omawiają kwestie bezpieczeństwa działkowców, jak również zakazu spalania.
 
Mimo zimowej aury frekwencja  na zebraniach była zadawalająca, a atmosfera miła i przyjazna. W imieniu OZP PZD członkowie Delegatury składali podziękowania organom statutowym ROD za wykonaną pracę, za uczestnictwo w zebraniu oraz życzenia sukcesów wszystkim działkowcom.
 
 
Aneta Komada
Kierownik Delegatury Rejonowej OZP PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio