Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Sudecka PZD w Szczawnie-Zdroju - 23.03.2018

W dniu 21 marca 2018 roku odbyło się IX w obecnej kadencji zebranie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, a pierwsze po zarejestrowaniu znowelizowanego Statutu PZD wprowadzającego m.in. zmiany nazewnictwa organów okręgowych i krajowych. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady Sudeckiej Henryk Malik, a jako zaproszony gość uczestniczył w zebraniu Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju Ryszard Burzyński.

Tematyka obrad obejmowała zagadnienia wynikające ze znowelizowanego statutu PZD, uchwał Krajowej Rady PZD, realizacji programu, uchwał i stanowisk przyjętych przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD i IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie-Zdroju.

Realizując porządek obrad dokooptowano do składu OR Sudeckiej PZD 2 członków na wolne miejsca (z powodu wygaśnięcia mandatów) z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego.

W toku obrad Prezes omawiając aktualną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną działkowców, Ogrodów i Związku przedłożył informację z  posiedzeń  Krajowej Rady PZD, w tym Nadzwyczajnego XIX posiedzenia w dniu 8 marca br. i XX posiedzenia KR PZD w dniu 14 marca br. Głównymi tematami Nadzwyczajnego XIX posiedzenia KR PZD były sprawy wdrażania nowych rozwiązań wynikających ze zmiany Statutu PZD, rozpoczęcia prac i konsultacji nad nowelizacją regulaminu ROD oraz walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Ponadto Prezes szczegółowo omówił zmiany wprowadzone w znowelizowanym Statucie PZD.

Ponadto Prezes ORS PZD przypomniał  o stanowiskach przyjętych przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, które dotyczą sytuacji  w ROD oraz zadań struktur Związku w odniesieniu do ROD i działkowców, rozwoju ROD i współpracy z samorządami terytorialnymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Okręgowej Rady Sudeckiej PZD uznali za konieczne wypowiedzenie się w ww. sprawach i podjęli:

  • Stanowisko w sprawie nowelizacji statutu Polskiego Związku Działkowców,
  • Stanowisko w sprawie roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i ustawy reprywatyzacyjnej,
  • Stanowisko w sprawie współpracy rodzinnych ogrodów działkowych w Okręgu Sudeckim PZD z organizacjami pozarządowymi,
  • Apel w sprawie wyborów samorządowych.

Po zapoznaniu się z protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju z badania sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017 oraz z otwartym planem pracy Okręgowej Rady Sudeckiej PZD i opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie preliminarza finansowego ORS PZD na rok 2018, członkowie Okręgowej Rady Sudeckiej  PZD zatwierdzili ww. dokumenty.

Przyjęto informację w sprawie realizacji zadania statutowego w Ogrodach, tj. przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego w 2018 roku, z której wynika, że dotychczas odbyte zebrania wypełniły statutowe obowiązki.

Dokonano zmian w przydziale członkom ORS PZD w Szczawnie-Zdroju opieki nad ROD, a także w składach osobowych komisji problemowych powołanych na obecną kadencję.

Na zakończenie obrad członkowie ORS PZD podjęli 11 uchwał, wynikających z realizacji porządku posiedzenia.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD-Okręg Sudecki

w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.