Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończenie szkolenia chętnych do pracy w Społecznej Służbie Instruktorskiej OZ PZD w Poznaniu - 23.03.2018

Dnia 22 marca 2018 roku, w Domu Działkowca ROD 2 Armii Wojska Polskiego, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu zakończył dwumiesięczny cykl spotkań szkoleniowych chętnych do pracy w Społecznej Służbie Instruktorskiej PZD. Poprzez szkolenie, osoby skupione w szeregach SSI ciągłe doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zakres wiedzy, którą przenoszą do swoich ogrodów, pomagając działkowcom w rozwiązywaniu wielu problemów.

Podsumowania szkolenia dokonał prezes OZ PZD w Poznaniu – Zdzisław  Śliwa wraz z dyrektor biura OZ PZD – Agatą Wróbel. Prezes w swoim wystąpieniu omówił sytuację w jakiej obecnie przyszło funkcjonować Związkowi. Szczególny nacisk w swej wypowiedzi, położył na tematy najbardziej nurtujące środowisko działkowców. Przypomniał 120 lecie tradycji ogrodnictwa działkowego. Nie mógł być przemilczany problem samowoli budowlanej na ogrodach. Temu zagadnieniu prezes OZ również poświęcił sporo czasu, wskazując do czego może doprowadzić brak reakcji ze strony zarządów ROD na samowolę, której dopuszczają się niektórzy działkowcy. Kolejnym poruszonym problemem było całoroczne zamieszkiwanie w altanach działkowych, omówił prawo wodne i zadania ROD w tym zakresie. Następnie zwrócił uwagę na wielką rolę SSI w ogrodzie.

Następnie w swoim wystąpieniu dyrektor  Agata Wróbel jeszcze raz podkreśliła rolę i zadania Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgowym Zarządzie i Ogrodzie: prawa, zadania i obowiązki. Przypomniała wszystkie omawiane tematy w czasie szkolenia teoretycznego i praktycznego. Podziękowała wszystkim wykładowcom i kandydatom za wytrwałość. Po wręczeniu 31 legitymacji i materiałów niezbędnych do szkolenia w czasie kawy herbaty i posiłku regeneracyjnego, nowi instruktorzy w wolnych wypowiedziach zaznaczyli celowość działania SSI.

Kursanci przygotowali miłą niespodziankę dla prowadzących szkolenia, były kwiaty i laurki.
Organizator szkolenia instruktor krajowy i zarazem instruktor OZ PZD ds. ogrodniczych Mieczysław Marek podziękował kierownictwu za udział w szkoleniu, za wsparcie a nowym instruktorom życzył owocnej pracy i wiele satysfakcji w tak nie łatwej powinności.

Tekst: Mieczysław Marek           
Zdjęcia: Ryszard Hajko, Andrzej Górczyński

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio