Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Stanowisko Członków Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD oraz Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu w sprawie zamieszkiwania na działkach - 23.03.2018

Obecnie funkcjonująca w przestrzeni prawnej Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku jak i wcześniejsze akty prawne regulujące zakładanie i prowadzenie ogrodów działkowych, zawsze zabraniały i nakładały surowe kary na działkowców łamiących zapisy powyższych dokumentów w mierze zamieszkiwania w altanach działkowych.

Ze smutkiem należy stwierdzić, że proceder ten ma miejsce w niektórych rodzinnych ogrodach działkowych. Są to przypadki incydentalne w skali wszystkich ogrodów funkcjonujących w Polsce, jednakże z uwagi na charakter sprawy budzi bardzo wiele emocji w społeczeństwie, stając się wyjątkowo kontrowersyjnym problemem. Niestety często wykorzystywany przez media w sposób tendencyjny, zarzucający władzom i strukturom Polskiego Związku Działkowców, rzekome przyzwolenie na łamanie prawa poprzez niereagowanie na przypadki budowania altan działkowych daleko odbiegających od norm prawnych oraz całorocznie zamieszkiwanych. Jest to ocena nieobiektywna, bez pochylenia się i dogłębnego zapoznania z problemem.

Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców od lat prowadzi nierówną walkę z osobami legitymującymi się cwaniactwem, zamieszkującymi w altanach działkowych, czy posiadających altany uznane jako samowole budowlane. Rodzące się w tym miejscu pytanie: Dlaczego nierówną walkę? Odpowiedź jest trywialna. Zgłoszenia wyżej wymienionych przypadków łamania prawa, do organów administracji państwowej jak i samorządowej spotykają się z brakiem reakcji lub ogromną opieszałością ze strony urzędników. Tok postępowania administracyjnego jak i sądowego przypomina biblijną drogę przez mękę.

Dwie fundamentalne sprawy są jasne i przejrzyste. Prawo zabraniało, zabrania i będzie zabraniać zamieszkiwania w altanach działkowych jak i niedozwolonego ich rozbudowywania, bo nie do tego służą, służyły i będą służyć rodzinne ogrody działkowe. Drugą istotną sprawą jest to, że Polski Związek Działkowców jak i inne stowarzyszenia ogrodowe nie mają prawa przyjmowania na swoje barki odpowiedzialności za zabezpieczenia socjalnobytowe sprowadzające się do zagwarantowania mieszkań. Zapewnienie lokali mieszkalnych dla potrzebujących leży w gestii samorządów lokalnych.

Dlatego, ostatnio wyemitowany przez stację TVN, w dniu 07 marca 2018 roku materiał dotyczący losów pewnej rodziny zamieszkującej całorocznie w altanie działkowej, uważamy za wyjątkowo nierzetelnie przygotowany. Zespół dziennikarzy TVN winien najpierw zapoznać się z przepisami prawa, nim przystąpił do realizacji materiału. Już na wstępnym etapie na jaw wyszłyby tak oczywiste zapisy nakładające zakaz zamieszkiwania jak Ustawa o ROD. Ponadto, osoby będące bohaterami reportażu nabywając prawa do użytkowania działki musiały zapoznać się z przepisami, zdając sobie jednocześnie sprawę z konsekwencji łamania prawa. Cykle szkoleń organizowane przez Polski Związek Działkowców, prasa wewnątrzorganizacyjna, media  czy chociażby dokumenty, które podpisywali w dniu otrzymania praw do użytkowania działki zawierają literalne zapisy zabraniające zamieszkiwania.

 

Członkowie Okręgowej Rady Toruńsko–Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców

Oraz

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio