Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie osób obsługujących Walne Zebrania w Delegaturze Rejonowej w Bielsku - Białej - 22.03.2018

Ostatnie w tym roku szkolenie, którego przedmiotem było przygotowanie do walnych zebrań ROD odbyło się w dniu 19.03.2018r. w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolność” w Bielsku – Białej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych wchodzących w skład Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Bielsku – Białej.

Szkolenie przeprowadził Kierownik Delegatury Rejonowej w Bielsku – Białej Pan Kazimierz Chmiel oraz Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego Krzysztof Tekla. Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem i sprawnym przeprowadzeniem walnych zebrań ROD. Uczestnicy szkolenia przede wszystkim byli zainteresowani sposobem zawiadomienia o terminie walnego zebrania ROD. Wskazywano, iż coraz większą popularnością cieszy się zawiadomienie w formie elektronicznej – oczywiście takie zawiadomienie otrzymują tylko Ci Działkowcy, którzy wyrażą na to zgodę i podadzą adres email. Reszta Działkowców jest natomiast zawiadamiana za pośrednictwem poczty albo osobiście za pokwitowaniem odbioru zawiadomienia.  Należy jednak zwrócić uwagę, iż zawiadomienie w formie elektronicznej jest najszybsze i ogranicza koszty związane z organizacją zebrania. Ponadto poświecono wiele uwagi na sposoby obliczania opłat, zwłaszcza opłaty energetycznej oraz wodnej. Podkreślono, iż Zarząd ROD musi w tym zakresie być bardzo dobrze przygotowany – konieczne jest wcześniejsze wyliczenie strat i przygotowanie takiego zestawienia na zebranie.

W dalszej części szkolenia przybliżono nowy Statut PZD. Wyjaśniono szczegółowo wprowadzone zmiany oraz ich wpływ na funkcjonowanie ROD. Krótko omówiono również nowy wzór deklaracji członkowskiej, która została ograniczona do niezbędnego minimum. Na takiej deklaracji, Działkowiec będzie też mógł wskazać swój adres email, celem zawiadomienia o walnym zebraniu ROD.

Pan Jerzy Chłosta  przedstawił najważniejsze zasady dotyczące inwestycji i remontów na terenie ROD. Skupił się przede wszystkim na popełnianych błędach, które uniemożliwiają realizację zaplanowanych zadań lub otrzymanie dotacji z PZD Okręgu Śląskiego. Należy w tym przypadku wskazać, iż ilość takich błędów jest minimalna, jednakże celem PZD Okręgu Śląskiego jest ich całkowite wyeliminowanie.

Na zakończenie omówiono sprawy śmieci z terenów ROD, zwłaszcza zlokalizowanych w Bielsku – Białej. Poruszano również kwestię nowego prawa wodnego oraz jego wpływ na funkcjonowanie ROD.

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio