Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plenarne, poszerzone obrady Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD - 22.03.2018

W dniu 19 marca 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD. Tym razem odbyło się ono w świetlicy ROD „1 Maja” w Chełmnie – ogrodzie działkowym liczącym ponad 1000 działek, drugim co do wielkości w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD. Poszerzone zostało o udział członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie oraz gości tj. prezesów zarządów ROD z miasta Chełmna.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków struktur organizacyjnych PZD oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał
i Wniosków w składzie: Andrzej Ciechomski, Józef Strzałkowski, Szymon Papke, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 81,5% tym samym stwierdzona została prawomocność obrad. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

W związku ze śmiercią członka Okręgowej Rady – p. Jerzego von Wieckiego oraz złożeniem rezygnacji przez p. Joannę Dąbkowską - konieczne było wygaszenie ich mandatów oraz uzupełnienie składu Okręgowej Rady PZD. Z rejonu Grudziądza został wybrany p. Andrzej Kiliński – prezes ROD „Rolnik”, a z rejonu Torunia dokooptowano p. Halinę Pracowitą z ROD „Elana”. Po uzupełnieniu składu Okręgowa Rada liczy 27 członków.

Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu położył bardzo duży nacisk na aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju, jak i lokalnie, w kontekście zbliżających się milowymi krokami wyborów samorządowych. Omówił także szczegółowo zadania i bieżące sprawy, którymi zajmowała się w ostatnim czasie Krajowa Rada oraz Krajowy Zarząd PZD. Do najważniejszych z nich należy zarejestrowanie przez KRS znowelizowanego Statutu PZD i działań, które należy podjąć, aby wdrażać go w życie codzienne ogrodów i działkowców. W ślad za znowelizowaniem Statutu, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu ROD i tutaj również p. Gadzikowski – jako członek Krajowego Zarządu PZD, wskazał na potrzebę szerokiej konsultacji z aktywem działkowym – koncepcji nowych rozwiązań regulaminowych w ogrodach. W dalszym ciągu bardzo istotnym aspektem dla ROD jest ich ciągły rozwój, stąd też prezes Okręgu omówił postanowienia Nadzwyczajnego XIII Zjazdu Delegatów PZD, a co z tym idzie między innymi założenia Otwartego Programu Rozwoju ROD.

Ze spraw, z którymi musimy się jako Związek zmierzyć jawi się konieczność wdrożenia w życie znowelizowanej Ustawy Prawo Wodne – wprowadzającej konieczność odprowadzania opłat za wodę pobieraną ze źródeł głębinowych i powierzchniowych, do podlewania upraw na działkach, co podniesie koszty funkcjonowania ROD. Kolejnym aktem prawnym, mającym wpływ na funkcjonowanie ogrodów działkowych jest wprowadzenie dyrektywy unijnej dotyczącej obostrzeń w zakresie gromadzenia i przechowywania danych osobowych. W tym miejscu prezes Okręgu przypomniał zebranym, że obecnie priorytetem w PZD jest budowa lub adaptowanie dostępnych w ogrodzie budynków z przeznaczeniem na siedziby (biura) zarządów ROD – tam, gdzie ich dotąd nie utworzono. Poruszony został też, problem roszczeń do gruntów, na których zlokalizowane są niektóre ogrody działkowej, a takie przypadki również mają miejsce na terenie naszego Okręgu.

W powyższych sprawach toczyły się bardzo ożywione i często emocjonalne dyskusje, szczególnie w tematyce odpłatnego poboru wód powierzchniowych i głębinowych, a także ochrony danych osobowych. Zebrani wyrazili uznanie dla Krajowego Zarządu PZD za bezzwłoczne reagowanie w powyższych sprawach i interweniowanie w ministerstwach, z uwagi na nieprzejrzyste zapisy, dające możliwość rozbieżnych interpretacji.

Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego (obecnie Okręgowej Rady) za 2017 rok. Do sprawozdań została zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący – p. Janusz Pączkowski.

Następnie zostały przedstawione projekty preliminarza finansowego oraz planu pracy jednostki terenowej na rok 2018. Powyższe dokumenty również zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.

Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli następujące dokumenty:

  1. Stanowisko w sprawie samowoli budowlanych i zamieszkiwania w ROD.
  2. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych w skutek przejęcia nieruchomości po 1944 roku.
  3. Apel w sprawie wyborów samorządowych.

 

Opracowanie:

Tekst: Anna Bołądź –z-ca dyr. biura OR T-W PZD

Zdjęcia: Robert Maciejewski – prezes ROD „Na skarpie” Chełmno

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio