Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Przegląd mediów

Redakcja Dziennika „Express Bydgoski” - 21.03.2018

Redakcja Dziennika
„Express Bydgoski”
Bydgoszcz

W związku z artykułem prasowym opublikowanym w dniu 16.03.2018 roku na łamach dziennika „Express Bydgoski” pt. „Marzenie niedowidzącej Patrycji: Nie burzcie naszego domu!” stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy wyjaśnia, co następuje.

Zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców reguluje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działowych.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 9a ww. ustawy na terenie działki nie może znajdować się altana o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Wyjaśnienia wymaga również, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej. Polski Związek Działkowców zobowiązany był, więc do poinformowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o prawdopodobnym rozbudowaniu altany przez użytkownika działki, o którym mowa w ww. artykule prasowym. Działanie Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wrzos” nie miało, zatem cech dowolności, lecz stanowiło wyłącznie wykonanie obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i dokonano tego w stosunku do 14 przypadków naruszenia normatywów, określonych również ustawą „Prawo budowlane”, w tym ROD.

Polski Związek Działkowców kategorycznie podkreśla, że decyzję o rozbiórce podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Za ewentualne wykonanie decyzji rozbiórkowej odpowiedzialny będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że niezrozumiałe dla Polskiego Związku Działkowców jest rzekome oświadczenie przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, iż wycofanie informacji o ponadnormatywnej altanie przez Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wrzos” skutkowałoby nie wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę. Organ administracji publicznej jest bowiem zobowiązany do działania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W tym zakresie Polski Związek Działkowców zwróci się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o udzielenie informacji, czy oświadczenie takie zostało przez niego złożone i czy polega ono na prawdzie.

Nie można grać na uczuciach ludzi posługując się nieprawdą.

 

Radca Prawny                                                                                                                  Prezes OZ PZD

Adam Amenda                                                                                                                 Barbara Kokot

 

Bydgoszcz, dnia 19 marca 2018 roku.

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio