Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradowała Okręgowa Rada Podkarpacka - 20.03.2018

W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD. Głównym przedmiotem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w 2017 roku, sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD za rok 2017, planu pracy Okręgu Podkarpackiego na rok 2018 oraz preliminarza finansowego Okręgu Podkarpackiego na 2018 rok. 

Dużą część posiedzenia zajęło omówienie najważniejszych zmian w zarejestrowanym w KRS znowelizowanym Statucie PZD, przedstawienie programu rozwoju ROD, podstawowych założeń zmiany ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne wprowadzających obowiązek uiszczania opłat za pobór przez ROD wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu wdrażania przez ROD Programu DGCS PZD System.   
W dyskusji omówiono sprawy związane z udziałem działkowców w zbliżających się wyborach samorządowych, rozpoczętą kampanią sprawozdawczą w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz zgłaszaniem propozycji zmian w Regulaminie ROD.
Okręgowa Rada Podkarpacka przyjęła Stanowisko w sprawie znaczenia „Programu rozwoju ROD” przyjętego przez XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. 
 
W. Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio