Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XI posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Krakowie - 20.03.2018

W dniu 13.03.2018 roku w Siedzibie Okręgu Małopolskiego w Krakowie przy udziale 28 członków Okręgowej Rady PZD w Krakowie, co stanowi 72 %, odbyło się XI plenarne posiedzenie Członków Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Prezes Okręgu PZD Ewa Błachut, która to na wstępie przywitała przybyłych członków Okręgowej Rady oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgu Małopolskiego PZD Panią Martę Warmuz.

Po zatwierdzeniu porządku obrad , powołana została Komisja Uchwał i Stanowisk. Obrady w dużej mierze poświęcone zostały przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok, planu pracy na 2018 rok, a także preliminarzy finansowych na 2018 rok, przedstawionych przez Główna Księgową Okręgu Panią Annę Hill-Krzyszkowską. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marta Warmuz dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok 2017, stwierdzając ze zostało ono wykonane w sposób rzetelny i prawidłowy. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności sprawozdania merytorycznego za rok 2017 i planu pracy przewidzianego na rok 2018.

W kolejnym punkcie Prezes Okręgu Pani Ewa Błachut szczegółowo przedstawiła stanowiska przyjęte przez Delegatów na XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Omówiono również kwestię wszystkich zmian uchwalonych w dniu 09.12. 2017 roku związanych ze zmianami w Statucie PZD które to zostały zarejestrowane przez KRS w dniu 23.02.2018 roku. Pani Prezes położyła również nacisk na kwestie tak istotnego tematu jakim jest dla Związku sprawa rozwoju Rodzinnych Ogrodów w Polsce.

W kolejnej części posiedzenia pracownicy merytoryczni biura Okręgu Małopolskiego w Krakowie omówili sprawy związane z bieżącą działalnością Okręgu. Sprawy w głównej mierze dotyczyły regulacji stanu prawnego gruntów ROD przedstawionego przez Inspektora ds. terenowo-prawnych Panią Kingę Sowę. Roszczenia do gruntów użytkowanych przez ROD w Okręgu Małopolskim PZD omówione zostały przez Radcę prawnego Okręgu Panią Bogusławę Krystyjan. Starszy Inspektor do sp. inwestycji Pan Krzysztof Fall zapoznał zebranych ze sprawami związanymi ze stanem organizacyjnym Okręgu Małopolskiego na dzień 31.12.2017 roku oraz z potrzebą inicjowania budowy obiektów na potrzeby zarządów ROD i działkowców. Kierownik biura Pani Karolina Baczewska omówiła kwestie związane z rozpoczęciem prac nad nowelizacją Regulaminu ROD, oraz zapoznała zebranych ze sprawami związanymi z wdrożeniem II etapu programu DGCS PZD System.

W drugiej części plenum Prezes Okręgu Pani Ewa Błachut przedstawiła sprawy związane z powołaniem i funkcjonowaniem przez Okręg Małopolski PZD Kolegiów Prezesów, które to zostały powołane uchwałami Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie tego samego dnia w godzinach porannych. Okręgowy Zarząd PZD postanowił powołać na terenie Okręgu Małopolskiego następujące Kolegia: w Gorlicach, Skawinie, Tarnowie, Brzesku-Bochni, Oświęcimiu w Gminie Mogilany oraz dzielnicach Krowodrza i Podgórze w Krakowie.

Po dyskusji, która to głównie przebiegała w myśl nowo zarejestrowanego Statutu PZD oraz realizacji zadań z 2017 roku jak i tych przewidzianych na rok obecny Okręgowa Rada przyjęła uchwały w ilości 7 sztuk.

Po zakończeniu obrad Pani Prezes złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych.

Opracowała:

Karolina Baczewska

Kierownik Biura OM PZD
w Krakowie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.