Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII plenarne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Kaliszu - 19.03.2018

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku odbyło się XII plenarne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Kaliszu. W posiedzeniu udział wzięło 29 członków Okręgowej Rady PZD na 35 członków (co stanowi 82,9%), Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura OZ PZD w Kaliszu. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Pan Jerzy Wdowczyk.

 

Głównymi tematami posiedzenia było:

  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego OZ za 2017 rok oraz preliminarza finansowego OZ na 2018 rok
  • Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego OZ za 2017 rok oraz Planu pracy Okręgowego Zarządu na 2018 rok
  • Kampania sprawozdawcza w ROD w 2018 roku, obsługa walnych zebrań
  • Nowelizacja Statutu PZD, rejestracja w KRS, nowelizacja Regulaminu ROD
  • Ocena narad szkoleniowych dla aktywu w 9 Rejonach na terenie Okręgu PZD
  • Realizacja art. 76 ustawy o ROD w sprawie regulacji prawnej gruntów oraz roszczenia do gruntów ROD na terenie Okręgu w Kaliszu
  • Rozwój ROD, biura i pomieszczenia administracyjne w ROD
  • Ochrona danych osobowych w Związku, Dyrektywa Unii Europejskiej, zabezpieczenie dokumentacji związkowej
  • Wdrożenie programu DGCS PZD SYSTEM
  • Nowe Prawo wodne
 

Plenarne posiedzenie Okręgowej Rady dokonało analizy i oceny pracy merytorycznej Okręgowej Rady, analizy sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, preliminarza finansowego na 2018 rok, sprawozdania merytorycznego za 2017 rok oraz planu pracy Okręgu PZD w Kaliszu na 2018 rok podejmując w tych sprawach stosowne uchwały nr: 1/XII/2018, 2/XII/2018, 3/XII/2018 i 4/XII/2018 W dyskusji głos zabrało 10 osób. Zabierający głos poruszali w swoich wypowiedziach ustosunkowywali się do sprawozdań merytorycznych i finansowych, preliminarza finansowego i planu pracy OZ na 2018 rok. W swoich wypowiedziach poruszali także sprawy regulacji prawnej gruntów ROD, konkursów krajowych i okręgowych oraz uroczystości jubileuszowych w ROD.

 

Prowadzący posiedzenie Prezes OZ w swoim wystąpieniu szeroko omówił sprawę rozwoju ROD, który jest jednym z najważniejszych zadań dla Związku zgodnie z decyzjami Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów, a także obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawę „Prawo wodne”. Prezes Okręgu omówił szczegółowo nowelizację Statutu PZD, zatwierdzonego w dniu 27 lutego 2018 r przez Krajowy Rejestr Sądowy i przyjętego uchwałą przez plenarne posiedzenie Krajowej Rady w dniu 8 marca 2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady PZD Statut PZD wszedł w życie z dniem 8 marca 2018 roku. Prezes Okręgu zwrócił się do zebranych o zgłaszanie wniosków i propozycji przez działkowców i zarządy ROD do nowego Regulaminu ROD, który będzie dostosowywany do zapisów nowego Statutu PZD. Dokonano także podsumowania i oceny odbytych w dniach od 9 do 23 lutego br narad szkoleniowych dla prezesów ROD i przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych w 9 rejonach, przed zebraniami sprawozdawczymi w ogrodach.

 

Wszyscy prezesi ROD otrzymali informację pisemną o wyznaczonej osobie do obsługi walnego zebrania sprawozdawczego, a obsługujący wykaz ROD do obsługi. Zebranie było dobrze przygotowane merytorycznie, dyskusja właściwa, zebranie przebiegało w miłej atmosferze.

 

Jerzy Wdowczyk

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Kaliszu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.