Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Milion złotych dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych! - 16.03.2018

15 marca 2018r. będzie bardzo ważną i godną zapamiętania datą dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych. Na sesji Rady Miasta Kielce przegłosowano bowiem uchwałę, na mocy której Miasto przeznaczy w tym roku na dofinansowanie tutejszych ROD niebagatelną kwotę miliona złotych. Decyzję taką jednogłośnie podjęli kieleccy radni. Niewątpliwie sukces ten jest wynikiem długotrwałych, owocnych rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców w Kielcach z włodarzami Miasta. Rozmowy te, toczone podczas licznych spotkań zarówno w Urzędzie Miasta jak i przy okazji najróżniejszych ogrodowych uroczystości, skupiały się na potrzebach działkowców i ROD, a także na korzyściach jakie może przynieść Miastu i jego mieszkańcom rozwój ogrodów działkowych. Ich wspaniały efekt idealnie zbiegł się w czasie z wdrażaniem programu rozwoju ROD i z pewnością przyczyni się do pełniejszej i bardziej płynnej jego realizacji na terenie kieleckich Ogrodów. Pozwoli on też na realizację jednego z głównych celów przyświecających władzom Miasta, ale i PZD – otwarcia ROD dla społeczności lokalnej i stworzenia możliwości wykorzystania ich terenów oraz funkcji w sposób jeszcze szerszy niż dotychczas, uwzględniając oczekiwania i potrzeby wszystkich mieszkańców Miasta.

Na sesji Rady Miasta Kielce obecny był przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego PZD – dyrektor Biura Jan Stańczyk. Głosowanie nad uchwałą poprzedziło jego wystąpienie, w którym podkreślił znaczenie i rolę funkcji ROD dla społeczności lokalnych oraz dla samego miasta. Dyrektor wskazał na cele ogrodnictwa działkowego, które w wielu punktach zbiegają się z zadaniami, jakie stoją przed komórką miejską. Są enklawami, dającymi Miastu tak potrzebne tereny zielone, zaś dla mieszkańców stanowią wspaniałe miejsce do spędzania czasu aktywnie na świeżym powietrzu i uprawy własnych warzyw i owoców. Są też miejscami integracji społecznej i pokoleniowej - należy bowiem podkreślić, że 17 kieleckich ROD skupia na swych terenach blisko 7 tysięcy działkowych rodzin na niemal 300 hektarach gruntu. W sposób naturalny Ogrody wpisują się również w tak aktualną kampanię walki ze smogiem, który to temat również poruszany był na sesji Rady Miasta. Potrzeby ROD w zakresie unowocześniania, remontów i modernizacji są jednak tak duże, że nie sposób zrealizować ich wszystkich środkami pochodzącymi od samych działkowców czy też z dotacji Okręgu PZD w Kielcach. Dlatego też pomoc finansowa ze strony Miasta jest tak cenna.

Po wysłuchaniu wystąpnienia Dyrektora Biura Okręgu radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały. Decyzja o przyznaniu na rzecz kieleckich ogrodów dotacji w wysokości miliona złotych, jak wskazano już powyżej, podjęta została jednomyślnie. Ta pozytywna decyzja jest zwieńczeniem dotychczasowej relacji na linii Gmina Kielce – PZD, która opierała się na wspieraniu idei ogrodnictwa działkowego i poszczególnych ROD. Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pan Czesław Gruszewski wielokrotnie udowadniali też swój ciepły stosunek dla działkowców, wspomagając ich w toczonych walkach np. w sprawie ustawy o ROD oraz każdej innej inicjatywie mającej na celu obronę czy rozwój ROD. Milion złotych od Miasta Kielce spina więc klamrą dotychczasowe, wspólne działania na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, a rok 2018 zapowiada się dla kieleckich ROD naprawdę bardzo dobrze! 

 

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.