Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile. - 16.03.2018

12 marca 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2017 roku oraz przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego i in. na rok 2018. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć Pana Andrzeja Hellaka członka Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Prezesa ROD „Bratek” w Krzyżu Wlkp., zmarłego 25 lutego br.


Omawiając aktualną sytuację ogrodów i Związku Prezes Marian Praczyk poinformował o nowych rozwiązaniach wynikających ze zmiany Statutu PZD uchwalonego 9 grudnia 2017 r. i zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwrócił uwagę na przebieg szkoleń i przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2018. W swoim wystąpieniu przekazał ponadto informacje dot. zmian przepisów prawa wodnego, ochronę danych osobowych i in.
Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2017 roku oraz omówiła tematy i zadania dla obsługujących walne zebrania sprawozdawcze, w tym m.in.: budowę nowych siedzib dla zarządów ROD, opracowania dokumentów i uchwał dot. inwestycji i remontów, dodatkowych opłat za wodę wynikających ze zmiany prawa wodnego, ubezpieczenia budynków w ROD, zapewnienie bezpieczeństwa oraz współpracy z Policją, Strażą Miejską, MOPS i in. instytucjami, propagowanie wydawnictw działkowych i in.


Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2017 rok przedstawiła Główna Księgowa Aldona Banach-Góral.
Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zreferował protokół z badania sprawozdania finansowego OZ PZD za 2017 rok.
Przyjęto plany: plan pracy na 2018 rok przedstawił Marian Ostaszewski Sekretarz, plan finansowy na 2018 rok zreferował Brunon Semrau Skarbnik.
Po dyskusji, która dotyczyła nowych zadań na 2018 rok Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Aleksander Manikowski przedstawił projekty uchwał. Uchwały przyjęto jednomyślnie.
Ponadto uczestnicy obrad przyjęli dwa stanowiska:
• W sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku (tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej). Czytaj tutaj.
• W sprawie oszczerstw i pomówień formułowanych przez tzw. „Niezależnych działkowców” przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Czytaj tutaj.

AK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.