Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w sprawie nowelizacji Statutu PZD. - 20.03.2018

Stanowisko

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie nowelizacji Statutu PZD

 

            W grudniu ubiegłego roku Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił nowelizację Statutu PZD, przygotowywaną przez kilka ostatnich miesięcy podczas prac specjalnie powołanej komisji statutowej. Zmiany, których konieczność wynikła
z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w większości zostały niedawno zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy i stały się obowiązujące.

 

            Wśród znowelizowanych przepisów znalazło się wiele nowych rozwiązań, które
z pewnością usprawnią pracę organów Związku i należy wypowiedzieć się o nich bardzo pozytywnie. Szczególnie rzuca się tu w oczy wprowadzenie opiniowania przez Zarządy poszczególnych Okręgów uchwał zarządów ROD dotyczących wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działkowcowi. Taka prewencyjna kontrola wypowiedzeń z pewnością przyczyni się w znacznej mierze do wyeliminowania błędów i niedociągnięć, pojawiających się dotychczas w tym zakresie, szczególnie w kwestii zasadności wypowiadania umów oraz zachowania prawidłowej procedury formalnej.

 

            Pozytywnie należy przyjąć także zmiany w zakresie opłat ogrodowych. Jasno określony zakaz pobierania opłat od nowego działkowca w przypadku, gdy w danym roku uiścił je już poprzedni działkowiec czy też poszerzenie zwolnień z opłat pobieranych w roku nabycia prawa do działki, z pewnością zostanie ciepło przyjęte przez nowych członków stowarzyszenia PZD.
Z opłatami ogrodowymi związana jest również zmiana dotycząca przywrócenia możliwości uchwalania przez walne zebranie prac na rzecz Ogrodu, stanowiąca formę odpracowania długu
z tytułu należnych opłat. Praktyka pokazała, że taka możliwość była często wykorzystywana
w społecznościach ROD.

 

            Stwierdzić należy, że także zmiany w nazewnictwie organów Związku były potrzebne
i uzasadnione. Ujednolicenie nazw na każdym ze szczebli zarządzania PZD
z pewnością przyczyni się do łatwiejszego orientowania się w strukturze stowarzyszenia.

 

            Powyższe zmiany wraz z szeregiem innych są odpowiedzią na oczekiwania środowiska działkowego, ale i na potrzeby praktyki, która przez ostatnie blisko trzy lata od uchwalenia Statutu uwypukliła sprawy wymagające korekt. Wyrażamy nadzieję, że Statut
w nowym kształcie będzie jeszcze lepiej służył całej społeczności Polskiego Związku Działkowców. W tym miejscu pragniemy również podziękować wszystkim osobom, które pracowały nad przygotowaniem zmian statutowych i pozytywnego ich przeprowadzenia przez proces rejestracji.

 

 

               Sekretarz                                                                                    Prezes

   Okręgu Świętokrzyskiego PZD                                                    Okręgu Świętokrzyskiego PZD

              Aurelia Krajewska                                                                       Edward Galus

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio