Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie programu rozwoju ROD z uwzględnieniem ROD województwa świętokrzyskiego. - 19.03.2018

Stanowisko

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

z dnia 13 marca 2018 r.

 

w sprawie programu rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z uwzględnieniem ROD województwa świętokrzyskiego

 

Ciągle zmieniająca się rzeczywistość oraz warunki społeczne, kształtują także charakter i rolę rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych.

Z dużym zadowoleniem należy stwierdzić, że coraz większa grupa mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a w szczególności większych ośrodków miejskich, podejmuje kroki celem objęcia w użytkowanie swojej własnej, indywidualnej działki ogrodowej.

W gronie osób zainteresowanych odnajdujemy liczną rzeszę ludzi młodych, którzy w fakcie posiadania działki upatrują nie tylko jej funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych. Dla sporej grupy posiadanie działki wiąże się także z możliwością pozyskania świeżych i przede wszystkim ekologicznych warzyw oraz owoców. Produkty te w silnie „chemicznym”, otaczającym nas świecie, wydają się naturalną ucieczką w stronę żywności, która poprzez swoje walory jakościowe oraz smakowe, staje się podstawą codziennego wyżywienia członków polskich rodzin.

Naturalną odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie posiadania działki w ROD wydaje się tworzenie nowych jednostek lub powiększanie tych już istniejących.

Zadanie jest z pewnością o wiele trudniejsze od tego z lat 50 – tych, 60 – tych. Dziś mamy do czynienia z całkiem innym stanem urbanizacji miast, znacznie zmniejszoną liczbą wolnych terenów gminnych. Mamy za to, jak już wskazano, stale rosnące zapotrzebowanie na posiadanie działki rodzinnej oraz, o czym nie wolno zapomnieć, coraz gorszy stan powietrza atmosferycznego.

Funkcjonujące ogrody działkowe jako oazy zieli w miastach, są obecnie fundamentem i głównym źródłem tlenu, bez którego życie miejskie nie ma racji bytu.

Utrzymując dotychczasowy dorobek ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, musimy wyjść oczekiwaniom społeczeństwa naprzeciw.

Tam gdzie to konieczne i możliwe należy rozpocząć lub nadal kontynuować rozmowy z władzami poszczególnych gmin, celem tworzenia nowych ROD. Uzupełnieniem tego zamierzenia będzie próba powiększenia już istniejących ogrodów.

Trwające rozmowy mają szanse przynieść pierwsze pozytywne rezultaty – w gminach Starachowice czy Suchedniów, widać już realną szansę powiększenia ROD.

Rozwój ROD w województwie świętokrzyskim to także płaszczyzna dofinansowania budowy nowej oraz remontu i modernizacji już istniejącej infrastruktury ogrodowej.

Oczywistym jest, że prace te wymagają znacznych nakładów finansowych i środkami samych działkowców często niemożliwym jest ich skuteczne przeprowadzenie.

W miejscu tym pojawia się pole do wsparcia zadań inwestycyjnych środkami budżetowymi samorządów.

Jedynie ogrody z pełną i nowoczesną infrastrukturą mogą skutecznie zagwarantować przyszłość ogrodnictwa działkowego w naszym kraju i znaleźć uznanie wśród nowych działkowców.

 

         Sekretarz                                                                                          Prezes

 Okręgu Świętokrzyskiego PZD                                                  Okręgu Świętokrzyskiego PZD

       Aurelia Krajewska                                                                          Edward Galus

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio