Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy działkowców w obronie Ustawy o ROD

Stanowisko Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku w sprawie problemu zamieszkiwania w ROD Okręgu Pomorskiego. - 16.03.2018

STANOWISKO

Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku

z dnia 12 marca 2018 r.

 

w sprawie problemu zamieszkiwania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Pomorskiego

 

Zarówno wcześniej obowiązujące akty prawne dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych, jak i obecnie obowiązująca ustawa o rod z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz regulamin ROD jasno stanowi, że zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych jest zabronione. Niestety temat ten stanowi poważny problem, z którym wiele ogrodów zmaga się od dziesiątek lat. Wykorzystanie ogrodu działkowego w celach mieszkalnych jest sprzeczne z funkcjami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi, którym służy ogród.

Przyszli działkowcy są świadomi, że w rodzinnym ogrodzie nie wolno mieszkać. Dowiadują się już tego na szkoleniu dla przyszłych działkowców organizowanym regularnie przez Okręg Pomorski PZD. Ponadto przed przyjęciem w poczet działkowców i przydzieleniem działki, kandydat na działkowca zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że na ogrodzie nie wolno mieszkać. Mimo tego, trudno całościowo rozwiązać problem zamieszkiwania ogrodu, ponieważ wiele działkowców mieszka w ogrodach od wielu lat. Aby temu zapobiec, od kilku lat kandydaci na działkowców są uświadamiani przez zarząd ogrodu, że jeżeli zostanie stwierdzone, ze działka jest wykorzystywana do stałego zamieszkiwania zostanie mu wyłączona energia elektryczna, co potwierdza oświadczenie, które działkowiec składa zarządowi ogrodu.

Problem zamieszkiwania w ogrodach został poruszony w programie TVN „Uwaga!” wyemitowanym w dniu 7 marca 2018 r. Przedstawiono w nim sytuacje działkowca, który w kwietniu 2017 r. w ROD im. mjr. Sucharskiego w Wejherowie został użytkownikiem działki. Uprzednio został zapoznany z ustawą i regulaminem, przebył szkolenie na przyszłego działkowca, a ponadto podpisał wyżej opisane oświadczenia o zakazie zamieszkiwania i wyłączeniu energii elektrycznej w przypadku łamaniu tego zakazu. Mimo tego późną jesienią tego samego roku tłumacząc się pogorszeniem sytuacji materialnej zamieszkał w altanie znajdującej się na działce wraz z konkubiną i  czworgiem dziećmi. Zarząd walcząc z problemem nielegalnego zamieszkiwania na działkach, w grudniu 2017 r., działając zgodnie z oświadczeniem działkowca, zdecydował o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do altany tego działkowca. Działkowiec wiedział, że mieszkając na działce łamie prawo, a mimo tego po odłączeniu prądu zachowywał się agresywnie w stosunku do Zarządu i PZD, a później szukał zainteresowania w lokalnych i ogólnokrajowych mediach.

Polski Związek Działkowców stanowczo sprzeciwia się przerzucaniu na nią problemów socjalnobytowych. Zapewnienie mieszkań należy do zadań organów państwowych i władz samorządowym. PZD nie może przejmować tych funkcji.

Jednocześnie Pomorska Okręgowa Rada PZD apeluje do środków masowego przekazu, żeby przez wyemitowaniem programu, dokładnie zapoznały się z sytuacją, a następnie rzetelnie przedstawiły go w mediach.

Z upoważnienia członków Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku.

 

I Wiceprezes                                                                       Przewodniczący OKR

Mieczysław Kamiński                                                           Bogusław Dąbrowski

 

Gdańsk, dnia 12.03.2018 r


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio