Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku. - 15.03.2018

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku. Zasadniczym elementem obrad było przyjęcie statutowo wymaganych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz uchwalenie preliminarzy finansowych oraz planu pracy na 2018 r.

Posiedzenie odbyło się tradycyjnie w siedzibie Okręgu Pomorskiego w Gdańsku przy udziale zaproszonych gości, Pana Bogusława Dąbrowskiego - przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Pana Piotra Gadzikowskiego - Członka Krajowego Zarządu PZD. Spośród 39 członków Okręgowej Rady w posiedzeniu udział wzięło 34 osoby.

Obrady poprowadzone zostały przez Pana Mieczysława Kamińskiego - I Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego. Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczył Pan Józef Matwies - Sekretarz Okręgu Pomorskiego.

Po przyjęcie statutowo wymaganych uchwał, Okręgowa Rada podjęła również szereg uchwały dotyczących bieżącej działalności okręgu, w tym w sprawie zmian składu osobowych działających w okręgu komisji problemowych.

Kolejnym ważnym elementem obrad było przyjęcie niezbędnych uchwał i działań związanych z nadaniem Sztandaru dla Okręgu Pomorskiego. Członkowie Okręgowej Rady zgodnie uznali, że należy podjąć intensywne działania w tym zakresie.

Głos na zebraniu zabrał również Pan Piotr Gadzikowski, jako przedstawiciel Krajowego Zarządu PZD. W swoim wystąpieniu obszernie przedstawił zebranym aktualną sytuację PZD ze szczególnym podkreśleniem kwestii zarejestrowania nowego Statutu dla związku oraz rozpoczęciu pracy nad nowelizacją Regulaminu ROD.

W ramach dyskusji poruszane zostały najbardziej istotne okoliczności związane z codziennym działaniem ogrodów działkowych. Poruszano między innymi temat poboru wód gruntowych, gospodarki odpadami komunalnymi czy też problematykę ochrony danych osobowych.

M.K.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.