Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze - 15.03.2018

W dniu 12.03.2018r Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze jak co roku dokonał podsumowania ubiegłego roku pod względem merytorycznym i finansowym. Przyjęto również plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2018. Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD- Marian Pasiński. 

Uczestnicząca w obradach przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Kazimiera Daiksler przedstawiła ocenę OKR działalności merytorycznej i finansowej OZ za rok 2017 oraz opinie do preliminarza. Zdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej wydatki, zarówno te ubiegłoroczne jak i zaplanowane na rok 2018 są zrównoważone i oszczędne.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD przyjęli sprawozdania oraz plan pracy i preliminarz finansowy.

Obrady Okręgowego Zarządu poszerzono o sprawy dotyczące kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Z uwagi, iż wszyscy członkowie OZ będą uczestniczyć, z głosem doradczym w zebraniach sprawozdawczych w ROD uznano, że należy omówić najważniejsze sprawy związane z ich przygotowaniem, przeprowadzeniem i realizacją podjętych uchwał.

Członkowie OZ zostali poinformowani, iż w związku z zarejestrowaniem nowelizacji Statutu PZD Okręgowy Zarząd będzie zobligowany by wdrożyć w życie wszystkie zmiany jakie przewiduje Statut.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.