Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Małopolski PZD w Krakowie zakończył narady szkoleniowe dla Prezesów i Księgowych ROD. - 15.03.2018

Okręg Małopolski PZD w Krakowie zakończył cykl narad szkoleniowych dla Prezesów i Księgowych ROD. Ostatnie cztery spotkania odbyły się 26 i 28 lutego br.

Na naradach omówiono obowiązki zarządów wynikające ze statutu PZD w zakresie przygotowania, zwołania i przeprowadzenia walnych zebrań. Zwrócono uwagę na terminy związane ze złożeniem sprawozdań, z wyłożeniem materiałów przed walnym zebraniem. Wskazano na najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu list obecności i podejmowaniu uchwał wykraczających poza wzory określone przez Krajową Radę PZD. Omówiono także zmiany przepisów, które wprowadzono do statutu PZD.

Szczegółowo omówiono sprawy finansowe, skupiając się na sporządzeniu sprawozdań finansowo-księgowych i preliminarzy, zasadach ustalania opłat ogrodowych. Przedstawiono także zasady wypłacania świadczeń pieniężnych.

Program narad obejmował także temat przygotowania oraz prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Omówiono działania jakie winny być podjęte przez zarządy ROD w związku z określeniem potrzeb inwestycyjnych a następnie przygotowaniem dokumentacji, która doprowadzi do podjęcia przez walne zabrania uchwał w tym zakresie. Przypomniano zasady finansowania zadań inwestycyjno-remontowych przy wykorzystaniu pomocy z funduszy związkowych. Poruszono także temat możliwości finansowania zadań w ramach budżetów obywatelskich. W związku z podjęciem przez Prezydium KR PZD działań ułatwiających zarządom ROD budowę obiektów budowlanych na terenie ogrodów nie posiadających żadnych budynków, przedstawiono uczestnikom treść uchwał w tym zakresie.

Na zaproszenie Pani Prezes OZM PZD w Krakowie, w spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania S.A. w Krakowie. Uczestnikom narad przedstawiono nowe zasady segregacji odpadów, które będą obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. Ponadto przedstawiciele MPO udzielali odpowiedzi na pytania padające z sali.

Dyskusje podczas narad poświęcone były problemom przy naliczaniu opłat ogrodowych, zwłaszcza opłacie energetycznej i wodnej.

Opracował: Krzysztof Fall, starszy inspektor ds. inwestycji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.