Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie szkoleniowe Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego PZD - 14.03.2018

Dnia 09.03.2018 roku odbyło się szkolenie dla SSI działającej w ROD okręgu świętokrzyskiego. Na wstępie Prezes Okręgu przypomniał główne zadania SSI, które ogniskują się wokół: pomocy działkowcom w prowadzeniu upraw, w taki sposób, aby cieszyli się z dorodnych i zdrowych plonów owoców i warzyw oraz pięknych roślin ozdobnych, aktywnego udziału w komisjach ogrodowych, w celu właściwego zagospodarowania, urządzania działek i estetyki ogrodu, prowadzenia kompostowania odpadów biodegradowalnych, w celu ograniczenia ilości odpadów z ogrodów oraz korzystania w pozycji wydawniczych Wydawnictwa „działkowiec”, w których materiały są bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu upraw ogrodniczych i prawidłowym, estetycznym zagospodarowaniu indywidualnych działek.

Pierwszym wykładowcą była Pani Marta Gil–Barańska z Powiatowego Zarządu Doradztwa Rolniczego, która omówiła poszczególne grupy szkodników i chorób roślin warzywnych, sposoby im zapobiegania i zwalczania. W swoim wykładzie zwróciła szczególną uwagę na metody agrotechniczne, mechaniczne oraz biologiczne, jako te najbezpieczniejsze do wyprodukowania zdrowych warzyw. Następnym wykładowcą był Pan Mateusz Surowiec z Oddziału Doradztwa Ogrodniczego w Sandomierzu, który bardzo ciekawie przedstawił metody zwalczania szkodników na roślinach sadowniczych na podstawie sygnalizacji i pułapek fermonowych, progi zagrożenia oraz terminy i środki do ich zwalczania.

Trzecim wykładowcą była Pani Alicja Śmiech z Powiatowego Zarządu Doradztwa Rolniczego, która z kolei omówiła gatunki roślin przyprawowych i zielarskich, uprawianych i dziko rosnących oraz chwastów, przybliżając ich wykorzystanie kulinarne i w ziołolecznictwie. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, tym bardziej, że poparta ona była wieloma życiowymi przykładami wykorzystania tych roślin w życiu codziennym, a sami słuchacze również dzielili się swoim doświadczeniami odnośnie zastosowania tej grupy roślin. 

Po wykładach słuchacze mieli wiele pytań merytorycznych do wszystkich przedstawianych tematów, w związku z czym wywiązała się jeszcze długa dyskusja z wykładowcami. Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego PZD byli bardzo zadowoleni z wysłuchanych prelekcji oraz dyskusji i sugerowali częstsze organizowanie tego typu spotkań i wyjazdów szkoleniowych.

Tekst i zdjęcia: Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio