Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie. - 13.03.2018

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

W posiedzeniu z ramienia Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył jej zastępca.

Zanim rozpoczęto posiedzenie, minutą ciszy uczczono pana Jerzego Jankowskiego -członka OZ, a zarazem wieloletniego Prezesa Zarządu ROD „1 Maja" w Myśliborzu oraz Pana Mirosława Hajtkę - Prezesa Zarządu ROD „Nad Myślą" w Myśliborzu.

Oprócz części sprawozdawczej i planistycznej podczas posiedzenia szeroko oceniono:

• system szkolenia Zarządów ROD, działkowców i instruktorów SSI w 2017 roku,

• skuteczność realizacji zadań wynikających z powszechnego przeglądu ROD i działek,

• aktywność medialną ROD poprzez własne strony internetowe.

Ponadto uzupełniono skład Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD. W dyskusji członkowie Rady poruszali zagadnienia:

• konieczność i potrzebę szkoleń nowych działkowców, które podnoszą poziom oświaty u działkowców, co poprawia estetykę zarówno ogrodu jak i działek oraz co najważniejsze przestrzeganie prawa,

• podjęcia przez Zarządy działań zmierzających do usunięcia wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów ROD i działek w 2016 roku,

• wprowadzenie opłat za pobraną wodę z ujęć podziemnych i powierzchniowych,

• konieczności znowelizowania regulaminu ROD,

• konieczności aktywnego zajmowania stanowiska przez działkowców w obronie ustawy i dobrego imienia PZD,

• zaapelowano do wszystkich członków Okręgowej Rady PZD o przedstawianie na walnych zebraniach w ogrodach aktualnej sytuacji PZD, osiągnięć i polityki związkowej.

Po dyskusji przyjęte zostały niezbędne uchwały, przyjmujące sprawozdania i preliminarze na rok 2018 oraz apel, które prezentujemy TUTAJ.

Dyrektor Biura 

Tomasz Olkuski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.