Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Mosinie o szansach na nowy ogród działkowy. - 13.03.2018

Gmina Mosina w powiecie poznańskim jest położona w odległości ok. 15 km od Poznania. W tym małym miasteczku od lat funkcjonowały 3 ogrody działkowe, zakładane po 2 wojnie światowej.  W tych 3 ROD działki uprawiało 347 działkowców. W ostatnich 5 latach działkowcy z dwóch ogrodów: ROD Pod Lasem i ROD im A. Mickiewicza boleśnie doświadczyli, że ufając ówczesnym władzom i w dobrej wierze inwestując w działki zostali zwyczajnie oszukani. Okazało się, że tereny nie należały do władz, lecz do osób prywatnych, które w końcu upomniały się o zwrot gruntów grożąc Związkowi i działkowcom pozwami sądowymi o bezumowne korzystanie z gruntów. Chcąc uniknąć procesów sądowych Okręgowy Zarząd działając w porozumieniu z działkowcami doprowadził do spisania porozumień z właścicielami gruntów,  unikając w ten sposób rozstrzygania sporów przez sądy powszechne. W efekcie doprowadzono do częściowych likwidacji tych ogrodów w wyniku czego działki utraciło 105 działkowców. Każda ze spraw miała podobną historię. W przypadku ROD Pod Lasem ówczesny Naczelnik Gminy wprowadził działkowców na teren, do którego Skarb Państwa nie miał tytułu prawnego. W drugim przypadku mamy do czynienia ze sprawą utworzenia ogrodu dla pracowników ówczesnej farbiarni „Barwa”, która działając pierwotnie jako prywatny podmiot, a po przekształceniach jako spółdzielnia, przeznaczyła w latach 50 ubiegłego stulecia teren zajmowany przez siebie pod ogród działkowy. Szkopuł w tym, że teren nadal był własnością prywatną. W 2017r. spółka „Zielona Mosina”, która nabyła teren od poprzednich właścicieli zażądała zwrotu terenu.

Związek nie pozostawiał działkowców bez pomocy pomimo, ze w całej sprawie zawinił ktoś inny. Działkowcom z ROD Pod Lasem zaproponowano wolne działki w ROD Euro 2012, z czego skorzystało 10 działkowców. W procesach sądowych przedstawiano prawdziwą historię ogrodu i uzyskano już pierwsze efekty sporów ze Skarbem Państwa, który będzie wypłacał działkowcom odszkodowania. Związek podejmuje też starania, by pomóc działkowcom z drugiego ogrodu. Nie widząc możliwości prowadzenia sporów sądowych skupiono wysiłek na zabezpieczenie terenu pod nowy ogród działkowy. W tym celu zarówno Okręgowy Zarząd jak i sami działkowcy wystosowali do Burmistrza Mosiny pisma prosząc o pomoc.

11 marca br. prezes Okręgowego Zarządu PZD Zdzisław Śliwa w towarzystwie Przewodniczącego Kolegium Prezesów w Mosinie Janusza Łubińskiego i pracownika biura OZ Hieronima Mieszały spotkał się z Zastępcą Burmistrza Mosiny Przemysławem Mielochem. W rozmowie przedstawiono Burmistrzowi historię walki działkowców o swoje ogrody i proszono o pomoc. Prezes OZ przedstawił informacje o tworzonym Programie rozwoju ogrodnictwa działkowego i przedstawił oczekiwania działkowców z Mosiny, by Gmina pomogła im utworzyć nowy ogród działkowy, na którym mogliby nadal kontynuować swoje ogrodnicze hobby. Burmistrz Mieloch pozytywnie odniósł się do przedstawionej prośby i złożył obietnice podjęcia działań przez Radę Gminy, by wydzielić około 3 ha gruntu, na którym można byłoby założyć nowy ogród działkowy. Działkowcy prosili, by decyzja w tej sprawie zapadła możliwie szybko, bo termin wydania działek ustalono na 31 marca br. Jest więc szansa na nowy ogród w Mosinie, bo zapotrzebowanie na działki w Gminie jest duże i jak stwierdził kol. J. Łubiński nie będzie problemu z zagospodarowaniem nowego terenu.

ZS.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio