Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca 2018 r. - 09.03.2018

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD.  Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.

Kwestie prawne Rejestracji Statutu przedstawił r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego Jednostki Krajowej PZD. Następnie omówiona została problematyka wdrożenia nowego Statutu w działalności Związku, w tym kwestia zaopatrzenia władz i działkowców w treść nowego statutu. Krajowa Rada uchwałą nr 2/XIX/2018 upoważniła tym samym Krajowy Zarząd PZD do przygotowywania stosownych projektów oraz wydawania uchwał określających: działania wdrażające zmiany nazewnictwa organów PZD, wydanie wytycznych w zakresie stosowania nowego trybu wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, wdrożenie nowego trybu zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, określenia zasad otrzymywania przez członków organów wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z wykonywaną funkcją, określenie zasad uchwalania przez walne zebrania obowiązku prac na rzecz ogrodu (jako sposobu na odpracowanie niezapłaconych opłat ogrodowych), wprowadzenie zasad w zakresie wykładania materiałów sprawozdawczych przed walnymi zebraniami, realizacji przez okręgowe zarządy nowych kompetencji uchwalania opłat ogrodowych pokrywających wydatki związane z korzystaniem z tytułu prawnego do gruntu ROD.

Krajowa Rada zobowiązała władze związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych do podjęcia działań skierowanych na dostosowanie bieżącej działalności jednostek PZD do przepisów znowelizowanego Statutu PZD, przekazania do wiadomości członków organów PZD oraz ogółu działkowców pełnej informacji o zakresie i skutkach zmiany Statutu dokonanej przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

W dalszej części – zgodnie z porządkiem obrad – omówiona została kwestia konieczności nowelizacji Regulaminu ROD i dostosowania go do obecnie obowiązującego Statutu. Przy okazji omawiania konieczności zmian w regulaminie ponownie odbyła się merytoryczna dyskusja, podczas której padło wiele cennych uwag. Krajowa Rada uznała, że dwuletni okres obowiązywania Regulaminu ROD dowiódł, że jest to dobry i wszechstronny dokument na miarę oczekiwań i potrzeb działkowców oraz ogrodów. Istnieje jednak potrzeba doskonalenia prawa związkowego i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań prawnych wzmacniających pozycję działkowców. Wobec powyższego Krajowa Rada PZD zdecydowała o powołaniu specjalnej komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD, składającej się z reprezentatywnego grona przedstawicieli struktur związku.

W dyskusji na temat powyższych kwestii głos zabrało wiele osób, w tym m.in.: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Zdzisław Śliwa, Marian Praczyk, Edward Galus, Józef Pisarski, Janusz Moszkowski, Tadeusz Jarzębak, Henryk Malik, Piotr Wilms i Bartłomiej Kozera.

Kolejną sprawą poruszoną podczas posiedzenia, była informacja o tegorocznych walnych zebraniach ROD, w tym miejscu podobnie jak w kwestii Statutu i Regulaminu, padło wiele cennych uwag i wniosków, w tym także z okręgów, w których walne zebrania – przynajmniej w części – już się odbyły. Członkowie KR na temat walnych zebrań mieli wiele do powiedzenia i podzielenia się z innymi uczestnikami posiedzenia, dlatego też bardzo chętnie zabierali głos podczas dyskusji, wśród wypowiadających się byli: Edward Galus, Barbara Korolczuk, Barbara Kokot, Wiesław Boratyński, Marian Praczyk, Krzysztof Podlewski, Jerzy Wdowczyk, Jan Radoła.

Krajowa Rady odniosła się również do bieżących problemów prawnych, związanych z ochroną danych osobowych, problemach roszczeń do gruntów ROD i kwestii regulacji ich stanu prawnego oraz problemach nowelizacji prawa wodnego. Na zakończenie posiedzenia zostały przedstawione kwestie rozliczania opłat za wywóz śmieci przez działkowców stale zamieszkujących na terenie ROD, w świetle najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, przybliżone zostały projekty ustawy dotyczących m.in. ogrodów działkowych, znajdujących się w fazie projektowej lub procedowanych obecnie przez Sejm RP. Były to w szczególności kwestie planowanej ustawy inwestycyjnej, która gdy już wejdzie w życie, zmieni realia planów zagospodarowania ROD. Na tym zakończono obrady.

KR PZD podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/XIX/2018 w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD;
  2. Uchwała nr 2/XIX/2018 w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań wynikających ze zmiany Statutu PZD;
  3. Uchwałę nr 3/XIX/2018 w sprawie działań skierowanych na wdrożenie w życie znowelizowanego Statutu PZD;
  4. Uchwałę nr 4/XIX/2018 w sprawie zmiany nazewnictwa niektórych organów okręgowych i krajowych wynikającej z nowelizacji Statutu PZD;
  5. Uchwałę nr 5/XIX/2018 w sprawie rozpoczęcia prac i konsultacji nad nowelizacją Regulaminu ROD;
  6. Uchwałę nr 6/XIX/2018 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD;
  7. Uchwałę nr 7/XIX/2018 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

 

Marcin Juszczel

 

Wydział Prezydialny

KR PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio