Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie kolegium prezesów ROD – rejon Kielce - 12.03.2018

W dniu 7 marca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezesów ROD zlokalizowanych na terenie miasta Kielce.

W bogatym porządku posiedzenia znalazły się przede wszystkim takie tematy jak: nowelizacja statutu PZD i jego najważniejsze zmiany, zbliżająca się kampania walnych zebrań, stan regulacji terenów ogrodów w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD, omówienie aktualnych roszczeń do gruntów kieleckich ogrodów czy problematyka rozwoju ROD. Dopełnieniem zagadnień, jakie zostały umówione była nowelizacja prawa wodnego oraz nowe regulacje w przedmiocie problematyki ochrony danych osobowych.

Uczestnicy zapoznani zostali także ze stanem wdrożenia programu finansowo – księgowego dla ROD tym bardziej, że kolejna grupa ogrodów podjęła decyzję o zakupie programu, widząc w nim realną odpowiedź na ciągle rosnące oczekiwania w zakresie finansowym – również i podmiotów zewnętrznych (np. ZUS czy urzędów skarbowych).

Z katalogu tematów najwięcej czasu poświęcono tegorocznej kampanii walnych zebrań, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania zebrania, jego przeprowadzenia oraz podjęcia decyzji przez działkowców, skutkujących polityką ogrodu na cały bieżący rok.

Ściśle z tą tematyką wiąże się wspomniana wyżej kwestia nowych zapisów ustawy prawo wodne i jej skutków dla poszczególnych ogrodów. Także i w zakresie ochrony danych osobowych, należy w wielu przypadkach podjąć realne decyzje chociażby w zakresie przechowywania i technicznego zabezpieczenia dokumentacji ogrodowej, czyniąc zadość wymogom prawnym.

W obszernej dyskusji uczestnicy kolegium odnieśli się przede wszystkim do programu rozwoju ROD ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kielce. Wskazano na coraz to większe zainteresowanie chęcią posiadania działki wśród osób młodych, którzy wbrew pozorom nie skupiają się jedynie na funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, ale upatrują także licznych korzyści w zakresie ekologicznych upraw.

Z dużą aprobatą i zadowoleniem prezesi ROD przyjęli informację o prowadzonych przez Okręg intensywnych rozmowach z władzami Miasta w zakresie możliwości udzielania dotacji ze strony gminy na rzecz kieleckich ogrodów działkowych. Pozytywny finał podejmowanych w powyższej sprawie działań, byłby niezmiernie cenny i ważny, gdyż umożliwiałby osiągnięcie wymiernych efektów w postaci budowy nowej, ale i modernizacji dotychczasowej infrastruktury ogrodowej. Ewentualnie pozyskane środki, pozwoliłyby także na szersze otwarcie ogrodów dla społeczności lokalnej, bez którego to otwarcia trudno upatrywać realnego rozwoju ROD w przyszłości.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio