Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Zielonej Góry spotkał się z prezesami ROD. - 09.03.2018

Na zaproszenie prezydenta Zielonej Góry- Janusza Kubickiego, w ratuszu zjawili się prezesi rodzinnych ogrodów działkowych. Spotkanie z założenia podyktowane było potrzebą ustalenia zakresu wzajemnej współpracy pomiędzy działkowcami, a władzami Miasta.

Prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Pan Marian Pasiński omówił stan ogrodów zielonogórskich z naciskiem na fakt, iż w Mieście występuje bardzo duży popyt na działki i zwyczajnie ich brakuje. Prezydent Janusz Kubicki oznajmił, że w mieści na pewno znalazły by się tereny pod założenie nowego ogrodu działkowego i na pewno będzie przychylny takiej inicjatywie. Wskazał nawet teren znajdujący się w okolicy Chynowa, zwany Srebrną Polaną jako dobre miejsce na lokalizację nowego ROD.

Omówiono ponadto sprawy dotyczące rozszerzenia granic administracyjnych Miasta oraz powiązanym z tym zasięgiem komunikacji miejskiej, z której korzystają działkowcy. Dyskutowano również na temat „Gospodarki śmieciowej” w ROD oraz  wiatrołomów i drzew, które są niebezpiecznie pochylone lub rosną zbyt blisko działek i stanowią zagrożenie dla mienia ogrodowego. Przyjęto, iż ogrody zlokalizowane w mieści, jako stały element krajobrazu miejskiego powinny zostać objęte opieką władz Zielonej Góry, podobnie jak kamienice drogi i skwery. Prezydent zadeklarował, iż powstanie fundusz zarządzany przez kolegium prezesów, z którego będzie można pozyskać dotacje na inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej.

Prezydent zadeklarował także chęć wspierania wszelkich inicjatyw rekreacyjno – edukacyjnych, jakie prowadzone są przez zarządy ROD, a które wykraczają daleko poza statutową działalność PZD – jak wczasy dla seniorów czy spotkania z podopiecznymi Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”.

W najbliższym czasie odbędzie sie kolejne spotkanie robocze mające na celu ustalenie spraw, których załatwienie będzie mógł wesprzeć Urząd Miasta.

Spotkanie obyło się w dobrej atmosferze. Na zakończenie Prezydentowi wręczono bukiet kwiatów.

zdjęcia i tekst

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio