Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto Płock chce wesprzeć rozwój i modernizację ogrodów działkowych. - 09.03.2018

W sobotę, 03 marca br. prezesi płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Delegaturę Rejonową Okręgu Mazowieckiego PZD w Płocku. Spotkanie otworzył jej przewodniczący p. Marcin Werner, który powitał gości w osobach: p. Krzysztofa Podlewskiego – Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZD, p. Mariusza Gaja – Dyrektora biura Okręgu Mazowieckiego PZD, a także p. Piotra Dyśkiewicza – Wiceprezydenta Miasta Płocka, p. Tomasza Kominka – Dyrektora płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego i radnego Miasta Płocka, a także p. Maję Syska – Żelechowską – Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMP.

Marcin Werner w krótkich słowach wyjaśnił cel spotkania. Poinformował, że w wyniku ubiegłorocznych rozmów przeprowadzonych z władzami miasta, udało się zagwarantować środki finansowe na wsparcie zielonych płuc, czyli płockich rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreślił, że jest to historyczna chwila, bowiem po raz pierwszy Miasto przeznaczyło pulę 200.000 zł na dotacje celowe na realizację celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. „Jest to wyjątkowa sytuacja dla naszych ogrodów. Czujemy się docenionymi partnerami w naszym mieście” – podsumował Werner.

We wspomnianym temacie nie mogło zabraknąć również głosu Prezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców p. Krzysztofa Podlewskiego, który powiedział m.in.: „Dziś spotykamy się, aby cieszyć się z realnego, bezprecedensowego wsparcia finansowego władz miasta dla ogrodów płockich. Za te wsparcie pragnę gorąco podziękować. Nie trzeba przecież nikomu wyjaśniać, jak bardzo potrzebna jest pomoc miasta w modernizacji ogrodów, w unowocześnianiu ich infrastruktury i zapewnieniu im spokojnego funkcjonowania w kolejnych latach. Cieszy fakt, iż dobro wspólne, jakim są ogrody działkowe, nie jest obojętne władzom Płocka. A zatem niech Płock będzie przykładem dla innych miast… przykładem, że można wspierać…, przykładem doceniania ogrodów działkowych, gdyż służą miastu i mieszkańcom, przyczyniając się do integracji społecznej, powiększaniu zasobów ekologicznych miasta i zapewniają ludziom zdrowy, niedrogi sposób na aktywne spędzanie czasu i wypoczynku. Jeszcze raz składam wielkie podziękowania na ręce Pana Prezydenta Piotra Dyśkiewicza i Pana Dyrektora Tomasza Kominka, za zauważenie potrzeb ogrodów działkowych i wyjście im naprzeciw z realną, namacalną i nieocenioną pomocą, która z pewnością sprawi, że wspólnie będziemy mogli śmielej nazywać ogrody działkowe, ogrodami XXI wieku, podnoszącymi także prestiż miasta.”

Tomasz Kominek w swoim wystąpieniu podkreślił duże zaangażowanie przedstawicieli płockiej delegatury rejonowej PZD w sprawy ogrodowe i zabiegania o ich wsparcie. Zaznaczył, że ta współpraca trwa od 2015 roku i jest sukcesywnie realizowana, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Następnie Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz zapoznał zebranych z propozycją Uchwały Rady Miasta oraz z regulaminem przyznawania dotacji. Wspomniał, że te ustalenia są wynikiem rozmów z delegaturą PZD, która przedstawiała realne problemy płockich ROD, co pozwoliło spojrzeć na nie z innego punktu tak, by wsparcie było odzwierciedleniem realizacji właściwych potrzeb ROD.

Ogólne zapisy uchwały podają, że dotacja na zadanie nie może przekroczyć 80 % wartości inwestycji, ale nie więcej niż 30.000 zł. Rozliczenie nastąpić powinno w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, ale nie później niż do 10 grudnia br. Wprowadzone są też priorytety inwestycyjne. To najważniejsze zapisy tej uchwały. „Cieszymy się, że warunki dotacji nie są zbyt wygórowane i powinny zachęcić nas, prezesów ROD, do większego zaangażowania i rozwijania ogrodów w mieście. Tym bardziej, że faktycznie, po raz pierwszy, mamy wsparcie ze strony miasta” – zaznacza prezes ROD im. T. Kościuszki w Płocku p. Alicja Markowska.

Po zapoznaniu się z warunkami otrzymania dotacji głos zabrała p. Maja Syska – Żelechowska, która jest współtwórcą uchwały. Poinformowała, że dotacje przeznaczone są dla ogrodów o uregulowanym stanie prawnym gruntów. Wyjaśniła też jakie inwestycje będą rozpatrywane jako priorytetowe. Chcemy w ten sposób wspierać głównie te prace, które są niezbędne w ogrodach, typu sieć energetyczna, wodociągowa, budynki i budowle, hydrofornie itp. Wynika to z potrzeb płockich ogrodów.

W tym miejscu przewodniczący delegatury przypomniał, że nie wszystkie ogrody mają również swoje siedziby. A zgodnie z Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 2/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, uznaje się za konieczne wybudowanie takich obiektów. Wynika to z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i ich swobodnego przepływu. Marcin Werner zaapelował do prezesów, aby właśnie te ogrody, o podobnym problemie, na najbliższych walnych zebraniach zgodnie z przepisami podjęły stosowne uchwały i mając niepowtarzalną okazję wystąpiły o dotację miejską, co nie zwalnia ich z pozyskania dodatkowych funduszy z organu wyższego. W ten sposób można zaopatrzyć ogród w odpowiedni budynek do pracy zarządu ROD.

Po wyczerpaniu tematów Marcin Werner podziękował wszystkim za obecność. Słowa wdzięczności skierował do Przedstawicieli Urzędu Miasta, ale gromkie brawa prezesów w zupełności i całkowicie odzwierciedliły ich szczere podziękowanie i zadowolenie.

Teraz działkowcy z Płocka czekają na najbliższą Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 22 marca br. Właśnie wtedy Uchwała zostanie poddana pod głosowanie. Mamy nadzieję, że to tylko formalność.

 

MW

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio