Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Walne zebranie w ROD im. Zawadzkiego w Gryfinie. - 08.03.2018

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zawadzkiego” w Gryfinie, odbyło się w dniu 03.03.2018 r, jako jedno z pierwszych w naszym okręgu.

Gościem honorowym zebrania był Pan Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn, człowiek bardzo przyjazny środowisku działkowców, który w swym wystąpieniu podkreślił jak ważne i potrzebne są ogrody działkowe dla społeczności lokalnej, chwaląc przy tym pracę działkowców i organów ROD.

Obecni na zebraniu byli również Pan Wicestarosta oraz Radny Pan Czesław Skonecki.

Zebranie przebiegło sprawnie mimo wielu poruszanych tematów. Szczegółowe informacje w sprawie zakładania szamb przekazał Pan Skonecki. Mówił również o poradach prawnych udzielanych w Okręgu, o gospodarowaniu gromadzonymi przez działkowców odpadami i o spalaniu na działkach.

Działkowców dodatkowo nurtowały problemy energii elektrycznej, wysokości opłat za dany rok i mało przejezdnych dróg dojazdowych. Pan Burmistrz zobowiązał się, że razem z Panem Skoneckim przyjrzy się drodze i spróbuje coś zaradzić.

Ogród pokaźny, liczący 1140 działek i ponad 1800 członków. Duże liczby, niestety nie przełożyły się na liczbę uczestników zebrania. Mimo, że wynajęto aulę SP nr 3, zainteresowanie swoim ogrodem przejawiła tylko niewielka część działkowców.

W takich przypadkach nie mamy prawa negować podejmowanych decyzji, pracy członków organów, priorytetów, inwestycji. Nie uczestnicząc w życiu ogrodu, nie przejawiając zainteresowania akceptuję i zgadzam się na wszystko co dzieje się w ogrodzie.

Prowadzenie ROD zmieniło się diametralnie w przeciągu kilku niespełna lat. Nie możemy obecnie postrzegać ogrodu przez pryzmat własnej grządki, bo to już nie, dawne ogrody. Dzisiaj zarządzamy jednostką, organizacją samorządną i samofinansującą, która nie może i nie opiera się na pracy społecznej jej członków, z uwagi na złożoność i wielość zagadnień. Wymaga się od osoby Prezesa zdolności menadżerskich, znajomości wielu dziedzin.

Naszym zadaniem, działkowców, jest pomoc i wspieranie zarządu oraz współdecydowanie.

Nic o nas bez nas i tego się trzymajmy na przyszłość.

E. R.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio